Dupa rezultatele alegerilor din Adunarea Generala a filialei care au avut loc in data de 30 martie 2018, activitatea filialei Constanta este
coordonata de un Consiliu alcatuit din:
1.Ivascu Gheorghe – presedinte
2. Aragea Isabela – membru titular
3. Barbu Nicoleta – membru titular
4. Fraico Mirela – membru titular
5. Sufragiu Mariana – membru titular
6.Ticoi Cristina Florina – membru titular
7. Moldoveanu Octavian  – membru supleant
8. Nistor Dorita – membru supleant   
 
   

       


În atenția membrilor CECCAR

Potrivit art. 5. alin (1), lit e) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, experţii contabili şi contabilii autorizaţi având calitatea de entități raportoare,  trebuie să se conformeze tuturor obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3)., respectiv până la data de 21 ianuarie 2020, potrivit comunicatului Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  (ONPCSB) afișat la http://www.onpcsb.ro .
În ce privește obligația prevăzută la art. 23 alin (1), privind desemnarea uneia sau mai multor persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, vă reamintim că sunt exceptate de la desemnare și comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum și entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. i), acestea  având doar obligațiile legale de raportare numerar, de identificare a clientelei, de întocmire norme și politici interne, etc. Potrivit precizării aflată pe pagina ONPCSB o bligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație și nu de expertul contabil sau contabilul autorizat pentru clienții săi.
În situația în care experții contabili sau contabili autorizați ofera servicii de consultanță clienților acestora, în acest sens, se recomandă întelegerea si aplicarea corespunzătoare a art. 5 lit. i) în care sunt prezentate excepțiile de la obligația de desemnare a persoanei în relația cu ONPCSB. Totodată, pentru a se evita orice confuzie în întelegerea prevederilor art. 5 lit g) în care sunt menționati ca entități raportoare și "furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);" se va avea în vedere și art. 2 lit. l din lege care definește  semnificatia acestor categorii de entitati raportoare.

 

In atentia
membrilor filialei Constanta

In atasament gasiti Comunicatul CECCAR privind responsabilitatile si obligatiile ce revin profesinistilor contabili in aplicarea prevederilor Legii nr. 129 din 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantatrii terorismului ( click aici)


 Auditul calitatii serviciilor contabile si activitatea de verificare a lucrarilor de expertiza contabila se realizeaza in cadrul filialei de catre auditorul POP Ioan.

        Plangerile si contestatiile pentru activitatea unor membri ai filialei, respectiv calitatea lucrarilor intocmite de acestia se solutioneaza de catre Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei Constanta in componenta data de rezultatele Alegerilor Generale din 30 martie 2018:
1.Catargiu Cezar Teodor – presedinte
2.Adetu Daniela – membru titular
3.Bogdan Ramona – membru titular
4.Iorgu Constantin – membru titular
5.Tarnoveanu Aureliu – membru titular
6.Barbarino Nicoleta Daniela – membru supleant
7.Chiriac Stere – membru supleant
8. Filip Mirela – membru supleant
9. Niculescu Victoria – membru supleant
10.Vanghele Cristian-membru supleant

Cojocaru Constantin - secretar

         Pe langa Consiliul filialei functioneaza Comisia de apel care are ca scop apararea prestigiului si independentei profesionale ale membrilor filialei, in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.

Comisia de apel este formata din presedintele filialei si doi vicepresedinti.


Solutionarea litigiilor patrimoniale ivite in raporturile contractuale ditre membrii (persoane fizice si juridice) si clientilor lor, este facuta de Comisia de arbitraj, a carei componenta este in curs de actualizare ( postat pe site azi 15 martie 2016 ):

 

 
           
       
powered by Multisoft
  Vizitatori: 428203  
Copyright CECCAR Constanta
Niciun document din acest site nu poate fi reprodus fara acordul scris al CECCAR Constanta