Executia bugetului de venituri si cheltuieli

BVC la 30.06.2016 – cheltuieli

BVC la 30.06.2016 - venituri