CECCAR Filiala Constanta este centru de examen pentru sesiunea examenului de aptitudini desfășurat în martie 2020. Sunt arondate filialele: Braila, Constanta, Ialomita, Galati, Tulcea. Intrarea in sala este permisa in baza cartii de identitate.
Locație examen:               Sediul filialei CECCAR Constanta, Str. Cuza Voda, nr. 29

La examenul din sesiunea martie 2020 se desfasoara doar probe scrise, pentru promovarea examenului candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă, astfel:


Candidat EC

Vineri - 13.03.2020

18.00 - 21.00 (3 ore)

Fiscalitate (proba 1)

Drept (proba 1)

Duminica - 15.03.2020

09.00 - 12.00 (3 ore)

Contabilitate (proba 2)

Etica (proba 2)

12.00 - 14.00 (Pauza 2 ore)

-

14.00 - 17.00 (3 ore)

Audit (proba 2)

Evaluare ec (proba 2)

Expertiza contabila (proba 2)

 

 

 

Candidat CA

Duminica - 15.03.2020

09.00 - 12.00 (3 ore)

Contabilitate (proba 1)

Etica (proba 1)

12.00 - 14.00 (Pauza 2 ore)

 

14.00 - 17.00 (3 ore)

Fiscalitate (proba 2)

Drept (proba 2)

Candidat EC: prima proba conține subiecte din ariile de competență fiscalitate și drept, a doua proba proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate, audit, analiza economico-financiară și evaluarea economică a întreprinderilor, expertiză contabilă și etica profesioniștilor contabili.
Candidat CA: prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili, a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate și drept.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.


Informatii importante cu privire la desfașurarea Examenului de aptitudini
Sesiunea martie 2020

A inceput inscrierea stagiarilor care se încadrează pentru susţinerea examenului din perioada 13 – 15 martie 2020.
Inscrierea stagiarilor se realizeaza de catre filiala CECCAR din raza de domiciliu a candidatului sau in cadrul filialei unde a efectuat stagiul.
La intocmirea dosarului in vederea inscrierii la examenul de aptitudini, stagiarii care indeplinesc condițiile vor depune un dosar cuprinzând:

 • cerere de inscriere pentru examenul de aptitudini, adresata președintelui filialei Corpului (click aici);
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (original si copie conform cu originalul);
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale (original si copie conform cu originalul);
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverința medicala (eliberata de neurolog sau pshihiatru);
 • cv (click aici)
 • patru fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v in lei la cursul BNR din ziua plații)

In functie de numarul candidatilor înscrisi la nivelul filialei, precum si in funcţie de criteriul teritorialitatii, dupa centralizarea candidaților inscrisi se vor stabili centrele de examen.

Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 în centrele de examen care vor fi stabilite pentru această sesiune de examen si va avea urmatoarea structura:
- Categoria expert contabil:
                      - vineri, 13 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Audit, Evaluare si Doctrina si deontologie profesionala
- duminica, 15 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore) proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Expertiza contabila si Drept

- Categoria contabil autorizat:
- duminica, 15 martie 2020: proba scrisa din Contabilitate si Doctrina si deontologie profesionala (3 ore) + Pauza (2 ore) + proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate si Drept

Termenul-limită pentru deunerea dosarelor: 27 februarie 2020


Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil / contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?p=16653 a fost publicat in January 22, 2020 at 3:17 pm.


Rezultatele finale la Examenul de acces la stagiu, sesiunea extraordinară din 7-8 decembrie 2019


Rezultatele la examenul de acces: sesiunea decembrie 2019

Sunt declarați admiși candidații care au obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină. Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, în acest sens, în intervalul 17 decembrie 2019, ora 17.00 – 18 decembrie 2019, ora 17.00, se pot depune contestaţii, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro

 


Informatii importante cu privire la desfașurarea Examenului de acces
Sesiunea decembrie 2019

Candidatii inscrisi la Filiala Constanta vor sustine examenul de admitere la stagiu in cadrul Centrului de examen Bucuresti.
Probele de examinare şi durata examenului de acces, sesiunea 07 și 08 decembrie 2019:

 • In data de 07 decembrie 2019, incepand cu ora 11.00:
  • Pentru categoria expert contabil o proba scrisa cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durata de 3 ore
  • Pentru categoria contabil autorizat o proba scrisa cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durata de 3 ore
  • Pentru categoria contabili autorizaţi care indeplinesc condiţia de studii superioare economice o proba scrisa cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economica şi financiara a intreprinderilor, Audit, Expertiza contabila, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durata de 4 ore
  • Avand in vedere faptul ca sunt centre de examen in cadrul carora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea in vedere calcularea corespunzatoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

- 60 de minute/Contabilitate
- 60 de minute/Fiscalitate
- 60 de minute/Drept

 • In data de 08 decembrie 2019, incepand cu ora 11.00:
 • Pentru categoria expert contabil o proba scrisa cu subiecte din disciplinele Evaluare economica şi financiara a intreprinderilor, Audit, Expertiza contabila şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durata de 3 ore
 • Avand in vedere faptul ca sunt centre de examen in cadrul carora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea in vedere calcularea corespunzatoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

- 45 de minute/Evaluare economica şi financiara a intreprinderilor
- 45 de minute/Audit/Test Audit
- 45 de minute/Expertiza contabila
- 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile


 

Examenul de aptitudini: rezultate finale, sesiunea noiembrie 2019

Examenul de aptitudini: rezultatele în urma contestațiilor la proba scrisă din 9 noiembrie 2019

Rezultatele Examenului de aptitudini

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 09 Noiembrie 2019 au fost afişate. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la sediul filialelor CECCAR.

Potrivit reglementărilor în vigoare, Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – 14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot     depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

La proba orală vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate şi legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.

 

Pentru vizualizarea rezultatelor - click aici

 


Sesiune extraordinară a Examenului de acces la stagiu: 7-8 decembrie 2019

Rezultate finale în urma contestațiilor - examenul de acces la stagiu

 

Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu!
Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa contestatii@ceccaro.ro.
În urma promovării examenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiu de trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională (teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și de contabil autorizat.
Susținerea educației de calitate este una dintre prioritățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizării de către candidați a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizatși a participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Aceste instrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărul celor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-se comparativ cu anul trecut.
Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019.  De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.
Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.
Mai multe informații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.

Rezultatele Examenului de acces la stagiu sesiunea octombrie 2019, pe pagina http://ceccar.ro/ro/?page_id=67


Informatii importante cu privire la desfașurarea Examenului de aptitudini
Sesiunea noiembrie 2019


In luna noiembrie 2019 se va organiza o sesiune extraordinara a Examenului de aptitudini, astfel in data de 09 noiembrie 2019 se va desfasura proba scrisa si in data de 16 noiembrie 2019 proba orala.
Inscrierea stagiarilor se realizeaza de catre filiala CECCAR din raza de domiciliu a candidatului sau in cadrul filialei unde a efectuat stagiul.
La intocmirea dosarului in vederea inscrierii la examenul de aptitudini, stagiarii ca indeplinesc condițiile vor depune un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere de inscriere pentru examenul de aptitudini, adresata președintelui filialei Corpului (click aici);
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverința medicala (eliberata de neurolog sau pshihiatru);
 • trei fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v in lei la cursul BNR din ziua plații)

Stagiarii care s-au inscris la sesiunile de examen din anii 2016, 2017, 2018 și aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de inscriere pentru sesiunea noiembrie 2019 doar cu urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere pentru examenul de aptitudini, adresata președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverința medicala valabila la data examenului (eliberata de neurolog sau pshihiatru);
 • doua fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v in lei la cursul BNR din ziua plații)

Termenul-limită pentru deunerea dosarelor: 25 octombrie 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

examen

Termenul pentru depunerea dosarelor pentru participarea la examenul de admitere la stagiu - sesiunea 05, 06 octombrie 2019, s-a prelungit pana la data de 19 septembrie 2019.

Ghidul pentru examenul de acces 2019 este disponibil în format electronic pe librarie.ceccar.ro la prețul de 85 leihttps://librarie.ceccar.ro/produs/ghid-1/

(„Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat", disponibil acum și în varianta electronică)

Informatii importante cu privire la desfășurarea Examenului de acces
                                Sesiunea octombrie 2019

Centru de examen:      Constanța
Locație examen:          Sediul filialei CECCAR Constanta, Str. Cuza Voda, nr. 29

Intrarea in sală este permisa incepand cu ora 10:30, pe baza cărții de identitate.

Probele de examinare şi durata examenului de acces, sesiunea 05 și 06 octombrie 2019:

 • În data de 05 octombrie 2019, începând cu ora 11.00:
  • Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
  • Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
  • Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore
  • Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:
   - 60 de minute/Contabilitate
   - 60 de minute/Fiscalitate
   - 60 de minute/Drept
 • În data de 06 octombrie 2019, începând cu ora 11.00:
  • Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile,
   cu o durată de 3 ore
  • Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:
   - 45 de minute/Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor
   - 45 de minute/Audit/Test Audit
   - 45 de minute/Expertiză contabilă
   - 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursuri de pregatire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu,
sesiunea 5-6 octombrie 2019

        Pentru a veni în sprijinul candidatilor la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizeaza, la Bucuresti, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregatire in vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.

        În cele 6 zile, lectori abilitati îi vor ajuta pe candidatii la examenul de acces sa se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregatire in vederea promovarii examenului.
   
        Cursurile vor oferi informatii necesare in vederea asimilarii cunostintelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspirantii la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregatirea în vederea susținerii examenului.

        Ulterior, prin intermediul platformei online, candidatii care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din intreaga tară vor putea parcurge cursurile de pregatire (conturile pentru accesul la platforma online vor generate cu sprijinul Directiei Informatica, in baza adreselor de mail ale candidatilor). Parcurgerea programelor de pregatire premergatoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicatiilor emise de CECCAR sunt pasi esentiali in asimilarea cunostintelor necesare.

        Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.

      Va reamintim ca primirea dosarelor si inscrierea candidatilor la examenul de acces se va face pana la data de 13 septembrie 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Au inceput inscrierile pentru Examenul de acces la profesie

Iti doresti sa obtii o titulatura cu renume care sa iti ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizari profesionale si castiguri financiare competitive?


O cariera dinamica, plina de oportunitati, dar si de provocari care pot fi transformate in oportunitati te asteapta daca obtii calitatea de expert contabil – o titulatura care iti poate oferi sansa de a ocupa pozitii importante In cadrul companiilor. Sau, pentru inceput, poti opta pentru titulatura de contabil autorizat.


Calificarile de expert contabil si de contabil autorizat va ofera sansa de a desfasura activitatea atat ca liber profesionist, cat si ca antreprenor, prin infiintarea de societati de contabilitate si de expertiza contabila. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat in masura sa ofere servicii integrate in domeniile financiar-contabil si de conformare fiscala.


In zilele de 5 si 6 octombrie 2019 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – singurul organism profesional care ofera sansa obtinerii calificarilor de expert contabil si contabil autorizat – organizeaza Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru inscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii in toate cele 42 de judete, astfel ca va rugam sa va adresati celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informatiile cu privire la modalitatile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.
Dosarul va contine:


Expert contabil:

 • Cerere tip (click aici);
 • Certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (acesta trebuie sa fie valabil la momentul sustinerii examenului) (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • Curriculum vitae (click aici);
 • Copie legalizata a actului de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie sa fie valabil la momentul sustinerii examenului);
 • fotocopie a cartii de identitate;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 175 euro (contravaloarea In lei la cursul BNR din ziua platii).
Contabil autorizat:

 • Cerere tip (click aici);
 • Certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (acesta trebuie sa fie valabil la momentul sustinerii examenului) (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • Curriculum vitae (click aici);
 • Copie legalizata a actului de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie sa fie valabil la momentul sustinerii examenului);
 • fotocopie a cartii de identitate;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 125 euro (contravaloarea In lei la cursul BNR din ziua platii).

  In cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni inainte de sustinerea examenului, va rugam sa aveti in vedere sa prezentati in termen certificatul medical si certificatul de cazier judiciar, astfel incat acestea sa fie valabile la data examenului.


  Mai multe informatii puteti afla de pe site-ul CECCAR.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.
În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respective de la susţinerea dizertaţiei. 
Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare. (http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2018/06/EVIDENTA-PROGRAME-DE-MASTERAT-iunie-2018.pdf)
În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2020, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2019.
 Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00).
 Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice de licență, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata la casieria filialei CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO83 RNCB 0114 0441 8094 0001
Banca: B C R Constanta.
În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.
Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2019:
Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.
În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 5 şi 6 octombrie 2019.
Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:
1) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:
a) nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;
b) În situația în care sunt maxim două discipline care nu au îndeplinit condiția de notă 6 sau 7 se vor susține examene la disciplinele aferente;
2) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:
a) media grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);
b) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.
c) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.
După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 5 şi 6 octombrie 2019.
În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.