În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR


20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat – potrivit condițiilor stipulate în Protocolul încheiat cu fiecare instituție de învățământ superior în parte*  (click aici)
*Consultarea listei se poate face pe site: www.ceccarconstanta.ro/Examene/Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etape

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de aptitudini
organizate de CECCAR în 2018

a. Sesiunea: 21 și 28 aprilie 2018

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art. 2 alin. 4 din Regulamentul de stagiu.
                  De asemenea, pentru sesiunea examenului de aptitudini din aprilie 2018 se pot inscrie si candidatii care se încadrează pentru reducerea/recunoaşterea perioadei de stagiu reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8), respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul privind efectuarea stagiului.
Continut dosar inscriere la examenul de aptitudini ( ambele categorii EC si CA) :

 • Certificatul de admitere la stagiu
 • Certificatul de stagiu ( se va atasa de filiala Constanta )
 • Copie legalizata de pe diploma de studii
 • Cerere de inscriere ( se va ridica de la filiala )
 • Copie act identitate
 • Certificat de cazier judiciar in termen
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru)
 • Curriculum vitae ( se va ridica de la filiala )
 • Patru fotografii tip 2.5 x 3 cm
 • Contravaloarea a 175 euro pentru experti contabili si 125 euro pentru contabili autorizati
 • Dosar plastic

Termen depunere dosar: 23 martie 2018
Locatia: urmeaza a fi anuntata cu maxim o saptamana inaintea examenului
Tematica: EC-Tematica aptitudini aprilie 2018 si CA-Tematica aptitudini aprilie 2018
Pentru mai multe informatii puteti accesa adresa de site: ceccar.ro/accesul la profesie.
Functie de informatiile primite vom reveni cu amanunte.

 

b. Sesiunea: 10 și 17 noiembrie 2018
Participanți: Stagiarii care au finalizat perioada de stagiu în 2018 și cei îndreptățiți să susțină examenul din perioadele anterioare

În funcție de informațiile primite vom reveni cu amănunte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia candidaților la examenul de admitere la stagiu
în vederea obținerii calității de expert contabil sau de contabil autorizat

CECCAR organizează examen pentru admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil sau de contabil autorizat în zilele de 06 și 13 octombrie 2018

În funcție de informațiile primite vom reveni cu amănunte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etapeInstitutiile de invatamant superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare. (click aici)
Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil. (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea stagiului

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------