---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

examen

Cursuri de pregatire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu,
sesiunea 5-6 octombrie 2019

        Pentru a veni în sprijinul candidatilor la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizeaza, la Bucuresti, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregatire in vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.

        În cele 6 zile, lectori abilitati îi vor ajuta pe candidatii la examenul de acces sa se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregatire in vederea promovarii examenului.
   
        Cursurile vor oferi informatii necesare in vederea asimilarii cunostintelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspirantii la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregatirea în vederea susținerii examenului.

        Ulterior, prin intermediul platformei online, candidatii care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din intreaga tară vor putea parcurge cursurile de pregatire (conturile pentru accesul la platforma online vor generate cu sprijinul Directiei Informatica, in baza adreselor de mail ale candidatilor). Parcurgerea programelor de pregatire premergatoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicatiilor emise de CECCAR sunt pasi esentiali in asimilarea cunostintelor necesare.

        Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.

      Va reamintim ca primirea dosarelor si inscrierea candidatilor la examenul de acces se va face pana la data de 13 septembrie 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Au inceput inscrierile pentru Examenul de acces la profesie

Iti doresti sa obtii o titulatura cu renume care sa iti ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizari profesionale si castiguri financiare competitive?


O cariera dinamica, plina de oportunitati, dar si de provocari care pot fi transformate in oportunitati te asteapta daca obtii calitatea de expert contabil – o titulatura care iti poate oferi sansa de a ocupa pozitii importante In cadrul companiilor. Sau, pentru inceput, poti opta pentru titulatura de contabil autorizat.


Calificarile de expert contabil si de contabil autorizat va ofera sansa de a desfasura activitatea atat ca liber profesionist, cat si ca antreprenor, prin infiintarea de societati de contabilitate si de expertiza contabila. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat in masura sa ofere servicii integrate in domeniile financiar-contabil si de conformare fiscala.


In zilele de 5 si 6 octombrie 2019 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – singurul organism profesional care ofera sansa obtinerii calificarilor de expert contabil si contabil autorizat – organizeaza Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru inscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii in toate cele 42 de judete, astfel ca va rugam sa va adresati celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informatiile cu privire la modalitatile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.
Dosarul va contine:


Expert contabil:

 • Cerere tip (click aici);
 • Certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (acesta trebuie sa fie valabil la momentul sustinerii examenului) (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • Curriculum vitae (click aici);
 • Copie legalizata a actului de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie sa fie valabil la momentul sustinerii examenului);
 • fotocopie a cartii de identitate;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 175 euro (contravaloarea In lei la cursul BNR din ziua platii).
Contabil autorizat:

 • Cerere tip (click aici);
 • Certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (acesta trebuie sa fie valabil la momentul sustinerii examenului) (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • Curriculum vitae (click aici);
 • Copie legalizata a actului de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie sa fie valabil la momentul sustinerii examenului);
 • fotocopie a cartii de identitate;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • Dovada achitarii taxei de inscriere la examen in cuantum de 125 euro (contravaloarea In lei la cursul BNR din ziua platii).

  In cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni inainte de sustinerea examenului, va rugam sa aveti in vedere sa prezentati in termen certificatul medical si certificatul de cazier judiciar, astfel incat acestea sa fie valabile la data examenului.


  Mai multe informatii puteti afla de pe site-ul CECCAR.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.
În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respective de la susţinerea dizertaţiei. 
Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare. (http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2018/06/EVIDENTA-PROGRAME-DE-MASTERAT-iunie-2018.pdf)
În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2020, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2019.
 Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00).
 Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice de licență, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata la casieria filialei CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO83 RNCB 0114 0441 8094 0001
Banca: B C R Constanta.
În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.
Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2019:
Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.
În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 5 şi 6 octombrie 2019.
Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:
1) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:
a) nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;
b) În situația în care sunt maxim două discipline care nu au îndeplinit condiția de notă 6 sau 7 se vor susține examene la disciplinele aferente;
2) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:
a) media grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);
b) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.
c) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.
După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 5 şi 6 octombrie 2019.
În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.