Examen de acces la stagiu
sesiunea  06 si 13 octombrie 2018
Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018

 • În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;

Centru de examen : Constanta

Cursuri de pregatire profesionala
              Pentru candidatii interesati in sustinerea acestui examen, filiala Constanta organizeaza cursuri de pregatire profesionala, contra cost, in perioada august 2018. 
              Doritorii se pot inscrie printr-un e-mail pe adresa ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro sau direct la sediul filialei, in perioada premergatoare desfasurarii acestor cursuri
              Pentru participarea la aceste cursuri este necesara completarea si depunerea unei cereri de inscriere (click aici). In solicitarea de inscriere va trebui sa transmiteti datele d-voastra de contact, urmand ca dupa definitivarea calendarului cursurilor sa fiti contactati pentru plata cursului.
Calendarul cursurilor, dupa definitivare, va fi incarcat  pe site, la acest subbuton.  Pret orientativ pentru curs: 450 ron.
              Termen depunere a cererilor de inscriere la acest curs: 31 iulie 2018.

Materiale pregatitoare
             Publicatiile profesionale de specialitate pentru pregatirea d-voastra se pot cumpara de la sediul filialei.
              Regulament privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat (click aici).
              Tematica examenului de acces la stagiu:

Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces, sesiunea 2018 poate fi achizitionat de la filiala Constanta.

Continut dosar inscriere la examenul de acces la stagiu ( ambele categorii) :

 • Cerere de inscriere (clic aici pentru model);
 • Curriculum vitae ( clic aici pentru model );
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu (cu parafa medicului neurolog sau psihiatru) ;
 • Copie legalizata de pe actul de studii, recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare – pentru categoria experti contabili sau diploma bacalaureat – pentru categoria contabili autorizati );
 • Certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
 • Fotografii tip buletin = 4 bucati;
 • Contravaloarea a:
 • 175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
 • 125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;
 • Dosare plastic cu sina  - 2 bucati


Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.


Termen limita de depunere a dosarelor: 07 septembrie  2018.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR


Potrivit alin.1.1 al art.3 din O.G. nr.65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.
În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei. 
Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată aici.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.
 Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:
--- cererea de înscriere (model Anexa);
--- diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
--- diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
--- suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
--- suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
--- certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
--- certificat de cazier judiciar, valabil;
--- curriculum vitae;
--- copie BI/CI;
--- taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
Taxa poate fi achitata la casieria filialei de domiciliu sau în contul CECCAR nr. RO83 RNCB 0114 0441 8094 0001 BCR Sucursala Constanta.
În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018 (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de aptitudini
organizate de CECCAR în 2018

a. Sesiunea: 21 și 28 aprilie 2018
……………………………………………………………..
Examenul de aptitudini se va sustine dupa cum urmeaza:

 • Proba scrisa: 21 aprilie 2018, incepand cu ora 09.00. Accesul in Sali este permis intre orele 08.00 – 08.45. Nota de promovare este 7 ( sapte ). Durata examen 6 ore.

Atasat gasiti lista candidatilor repartizati in sala (clik aici).

 • Proba orala: 28 aprilie 2018, incepand cu ora 10.00. Accesul in Sali este permis incepand cu ora 10.00. Nota de promovare este 7 ( sapte )

Rezultatele probei scrise se vor afisa la sediul filialelor in perioada 25 – 26 aprilie 2018. Eventualele contesatii se primesc in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor. Contestatiile se pot transmite pe adresa de e-mail: contestatii@ceccaro.ro Rezultatele contestatiilor se vor afisa la sediul filialelor in data de 27 aprilie 2018.
Va facem cunoscut faptul că situatia rezultatelor contestatiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidatii declarati respinsi la proba scrisa a examenului de aptitudini, organizat in data de 21 aprilie 2018, validata de comisia de reexaminare, a fost afisată la avizierul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotararile comisiei de reexaminare raman definitive.
Pentru mai multe informatii puteti accesa adresa de site: ceccar.ro/accesul la profesie.

Functie de informatiile primite vom reveni cu amanunte.

 

b. Examenul de aptitudini se va sustine in zilele de 10 și 17 noiembrie 2018.

Participanți: Stagiarii care au finalizat perioada de stagiu în 2018 și cei îndreptățiți să susțină examenul din perioadele anterioare

Tematica examenului de aptitudini:

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a VI-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etapeInstitutiile de invatamant superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare. (click aici)
Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil. (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea stagiului

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------