Examen de aptitudini
Sesiunea 10 si 17 noiembrie 2018


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.
Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor.
În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.
            Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.
Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia candidatilor care vor sustine
Examen de aptitudini
Sesiunea 10 si 17 noiembrie 2018

 

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine la sediul filialei CECCAR Constanta, Str. Cuza Voda, nr. 29,  în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.
La examenul oral vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de aptitudini organizate de CECCAR
Sesiunea 10 si 17 noiembrie 2018

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 10 noiembrie 2018 (proba scrisă) şi 17 noiembrie 2018 (proba orală).

  • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:
Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională
Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză
Intarval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.
În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

  • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:
Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională
În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

REGULI PRIVIND DERULAREA EXAMENULUI
Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 

Tematica examenului de aptitudini:

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice
CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția 2018, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

 

 

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?


O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.
Suntem singurul organism profesional din România care oferă șansa obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat.
Examenul de acces la stagiu: 6 și 13 octombrie 2018.

Detalii pe ceccar.ro si ceccarconstanta.ro

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR


Potrivit alin.1.1 al art.3 din O.G. nr.65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.
În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei. 
Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată aici.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.
 Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:
--- cererea de înscriere (model Anexa);
--- diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
--- diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
--- suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
--- suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
--- certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină (cu parafa medicului neurolog sau psihiatru);
--- certificat de cazier judiciar, valabil;
--- curriculum vitae;
--- copie BI/CI;
--- taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
Taxa poate fi achitata la casieria filialei de domiciliu sau în contul CECCAR nr. RO83 RNCB 0114 0441 8094 0001 BCR Sucursala Constanta.
În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018 (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------