In atentia expertilor contabili judiciari
Noutati!

In atasament gasiti noul decont justificativ, formular utilizat in relatia cu Tribunalul. (click aici)

--------------------------------------

In atentia membrilor care apartin Grupului Expertilor Judiciari


A fost prelungit pana la 25 februarie 2019, inclusiv, termenul pana la care:

  • toti membrii inscrisi in Grupul Expertilor Judiciari ( GEJ ) sau cei care au calitatea de expert contabil judiciar, pot depune in scris la sediul filialei sau pe adresa de e-mail solicitari pentru modificarile de optiuni privind expertizele contabile judiciare din anul 2019, daca este cazul;
  • se poate obtine viza anuala de exercitare a profesiei contabile de catre expertii contabili inscrisi in Grupul Expertilor Judiciari.
 

 

In vederea unei aplicări corespunzătoare a reglementarilor ce guverneaza activitate de audit de calitate in domeniul expertizei contabile judiciare va reamintim urmatoarele:


Potrivit:
- Reglementărilor legale si procedurale privind activitatea de expertiza contabila judiciara expertii contabili au responsabilitatea respectarii acestora, indiferent de calitatea pe care o au în raportul de expertiza contabila judiciara, respectiv cea de expert contabil numit/desemnat al partilor sau din oficiu, cat si cea de expert contabil consilier incuviintat al partilor/recomandat de parti.
- “Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila cu fila, inclusv anexele, atat de expertul contabil/expertii contabili consilier(i) al (ai) partilor / recomandat(ti) de parti”- norma profesionala 3532, Standard profesional 35
- “a) Paragraful de indentificare a expertului contabil/expertilor contabili nominalizat(ti) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la numele si prenumele expertului/expertilor, numarul carnetului de expert contabil si sectiunea din Tabloul Corpului; in acest paragraf se cuprind si datele de identificare ale expertilor contabili consilieri ai partilor/recomandati de parti, daca este cazul …” – norma profesionanala 3531.1, Standard profesional 35

- “Membrii Grupului expertilor judiciari, denumit in continuare GEJ, trebuie sa obtina viza anuala de exercitare a profesiei pentru persoana fizica…, si vor utiliza in activitatea de expertiza contabila doar parafa anuala ovala.” – art. 1 alin (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat, aprobata in Conferinta Nationala extraordinara din data de 09 ianuarie 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificari privind
procedura de comunicare
a raportului de expertiza contabila

 

1. Potrivit art. 9 din Hotararea Consiliului filialei Constanta nr. 17/81 din 28 noiembrie 2017 se aproba procedura de comunicare a raportului de expertiza contabila, respectiv:

    “Expertul contabil numit are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare inainte de data semnarii raportului de expertiza, sa comunice expertului/expertilor parte forma finala a raportului de expertiza contabila”

          Data de la care se aplica: 01 ianuarie 2018

 

2.  Potrivit art. 2 din Hotararea Consiliului filialei Constanta nr. 18/83 din 31 ianuarie 2018 se aproba procedura de lucru privind activitatea de expertiza de lucru la nivel de fililala, astfel:

 Expertii contabili membrii ai filialei vor atasa la raportul de expertiza o copie dupa Ordonanta ( Incheierea ) de numire emisa de organul judiciar.
 Auditorul de calitate se insarcineaza sa verifice concordanta intre informatiile cuprinse in Declaratie si cele din Ordonanta ( Incheire) de numire emisa de organul judiciar. In cazul in care se constata inadvetente se vor solicita lamuriri din partea expertului numit iar daca se constata ca acesta a stiut de numirea expertilor parte ( consilieri ) se va sesiza Comisia de disciplina a filialei”.

   Data de la care se aplica: 01 martie  2018


   Postat azi, 01 martie 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura decontarii expertizelor contabile judiciare

Potrivit Deciziei Presedintelui Tribunalul Constanta nr. 17/10.03.2017, pe fundamentul OG 2 / 2000, a fost emisa Procedura privind desfasurarea activitatii Biroului local pentru Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Constanta cu aplicabilitate din 01.03.2017, Decizia nr. 17/10.03.2017 ( pg 1 si pg 2 )
Prezentaprocedura o modifica pe cea anterioara aprobata prin Decizia nr. 11/12.01.2017 a Presedintelui Tribunalului Constanta – procedura postata si pe site-ul filialei pana la data de 22 martie 2017. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicatii si norme de specialitate pentru expertiza contabila judiciara

1. Norma profesionala nr. 12264/11.12.2002 privind activitatea de expertiza contabila judiciara - apasati pentru descarcare

2. A fost republicat Standardul profesional 35 privind expertiza contabila judiciara. ( apasati aici pentru vizualizare )

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PROCEDURA INSCRIERII
in
GRUPUL EXPERTILOR JUDICIARI

1) Prin Hotararea Consiliului Superior C.E.C.C.A.R. nr. 200 din 21 iulie 2010 au fost aprobate Normele 1044 din 22.06.2010 (apasati aici pentru descarcare) privind organizarea si functionarea Grupului Expertilor Judiciari GEJ.
2) Referitor la prevederea din Normele nr. 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, conform careia expertii contabili judiciari inscrisi in GEJ vor fi evaluati o data la doi ani in vederea continuitatii activitatii de expertiza contabila judiciara, (art.14), aceasta urmeaza sa fie realizata in cadrul formelor de pregatire profesionala continua, prevazute in Programul National de Dezvoltare Continua parcurse de expertii contabili judiciari membri GEJ, in domeniile specifice ; la absolvirea cursului (cursurilor) urmeaza a se sustine un test de verificare a cunostintelor la care nota minima de promovare este 7.
Astfel, in cadrul cursurilor prevazute in PNDPC in care este prevazuta efectuarea a minim 40 de ore pe an de pregatire profesionala, expertii contabili judiciari vor efectua 20 de ore de curs la disciplinele care au tangenta cu activitatea de expertiza contabila judiciara.

3) Pentru testarea privind inscrierea in Grupul Expertilor Judiciari in anul 2017 atasam:

• Extras Norme 1044 din 2010 (click aici – Extras norma 1044 din 2010 pagina 1 / pagina 2 / pagina 3 )

• Anexe la Extras Norme 1044 din 2010

Anexa nr. 1 – Tematica expertizei contabile judiciare ( click aici )
Anexa nr. 10 – Cerere inscriere GEJ ( click aici )
Anexa nr. 11 – Fisa de optiuni ( click aici )
Set intrebari test GEJ sesiunea 05 si 16 decembrie 2016 ( clik aici )

 

4) Membrii care doresc accesul in Grupul Expertilor Judiciari in anul 2017 pot sustine testul organizat de CECCAR in 05 decembrie 2016, ora 16.00 – 18.00, prima sesiune sau 16 decembrie 2016, ora 16.00 – 18.00, a doua sesiune. Conditiile de sustinere a testului sunt continute in “Extras Norme 1.044 din 2010”.

5) Cererile de inscriere ( Anexa 10 ) impreuna cu fisa de optiuni (Anexa 11) si o fotografie ¾ se depun la filiala pana la:
24 noiembrie 2016 pentru sesiunea I din 05 decembrie 2016
09 decembrie 2016 pentru sesiunea a II –a din 16 decembrie 2016

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificari ale Codul de procedura civila

Incepand cu data de 15 februarie 2013, conform prevederilor Legii nr. 76/2012 de punere in aplicare a Legii nr. 134/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei a O.U.G. nr.4 din 2013, va intra in vigoare noul Cod de procedura civila. (click aici)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Noul Cod de procedură civilă

Prin Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art.81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.606, din 23 august 2012, a fost modificat articolul privind punerea în aplicare a noului CPC, astfel:

            ” Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 februarie 2013. ”  - Click - vizualizare/descarcare

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificari ale Codului de procedura civila

Incepand cu data de 01.09.2012, conform prevederilor Legii nr. 76/2012 de punere in aplicare a Legii nr. 134/2010, publicata in Monitorul Pficial al Romaniei nr. 365 din 30 mai 2012, va intra in vigoare noul Cod de procedura civila.

                 Va atasam in continuare:

Anexa nr. 1 – Tabel cuprinzand modificarile CPC cu incidenta in activitatea de expertiza contabila judiciara, conform Legii nr. 76/2012 de punere in aplicare a Legii nr. 134/2010 ( click ptr vizualizare/descarcare )

Anexa nr. 2 – Extras din noul CPC privind alte articole care nu au legatura directa cu expertiza contabila judiciara dar care trebuiesc cunoscute de expertii contabili judiciari, membrii comisiilor de disciplina si auditorii de calitate, putand influienta activitatea acestora ( click ptr vizualizare/descarcare )

 

 

In Monitorul Oficial nr. 714/26.10.2010 a fost publicata Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

                        La art.24 din legea mentionata mai sus este prevazuta modificarea art.201 din Codul de procedura civila, dupa cum urmeaza:

            “ART.201
                       

                        Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta cosidera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau tre experti, stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte, dupa care va putea convoca o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa se pronunte cu privire la costul estimativ al lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si cu privire la durata de timp necesara efectuarii expertizei. Pozitia partilor, respectiv a partii care a solicitat proba va fi consemnata in incheiere. In functie de pozitia expertului, a partilor, respectiv a partii care a solicitat proba, instanta va fixa termenul de depunere a raportului de expertiza si conditiile de plata a cheltuielilor necesare efectuarii expertizei. Dispozitiile art. 213 alin. 2 sunt aplicabile.”