ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CONSTANTA

Adunarea Generala se va desfasura pe parcursul zilei de 27 martie 2020, in intervalul orar 09:30 – 18:00, accesul la lucrarile Adunarii Generale se va putea realiza exclusiv in sistem online (aiciprocedura desfasurarii, in conditiile masurilor de precautie impuse de raspandirea coronavirus)


ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CONSTANTA

 1. Ordinea de zi (click aici);
 2. Raportul privind activitatea desfasurata de Consiliul filialei Constanta în anul 2019 (click aici);
 3. Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 (click aici);
 4. Programul de activitate al filialei Constanta pentru anul 2020 (click aici);

Prin Hotararea nr. 20/563 Consiliul superior a dispus urmatoarele:

 1. Amanarea desfasurarii examenului de aptitudini programat a avea loc în perioada 13 si 15 martie 2020 pana la o data ce va fi stabilita ulterior.
 2. Suspendarea cursurilor de pregatire profesionala continua pentru membri si a celor pentru pregatirea stagiarilor, programate la nivelul filialelor pana la o data ce se va stabili ulterior.
 3. Suspendarea programului cu publicul în toate filiale CECCAR, începand cu data de 12 martie 2020, pana la o data ce va fi anuntata ulterior. Exceptie vor face situatiile care impun prezenta membrilor la filialele CECCAR, în acest caz se vor face programari prin intermediul adresei de e-mail disponibile pe site-ul filialei de care apartine persoana în caz, prin specificarea explicita a motivului.

       

Avand in vedere contextul actual, respectiv informatiile cuprinse in Hotararea nr. 6 / 06.03.2020 emisa de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Situatii de Urgenta, va comunicam ca incepand cu data de 10.03.2020, la nivelul fiecarei filiale a Corpului se vor pune in aplicare urmatoarele:

 1. Casieriile nu vor lucra cu publicul, pana la o data ce va fi comunicata ulterior. Toate platile membrilor catre filiala se vor efectua exclusiv on line, prin transfer bancar, in contul:
 2. RO10 BTRL RONC RT0V 2581 5610, Banca Transilvania,
  Beneficiar: CECCAR Filiala Constanta, CUI: RO 7426179

 3. Pentru a evita aglomerarile de persoane, conform solicitarilor oficiale, membri vor putea face programări prin intermediul adresei de e-mail               ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro. Accesul membrilor sau al altor persoane in filiala este conditionat de completarea si semnarea declaratiei alaturate, inclusiv a celor care vin la expertize, convocari sau la viza. Refuzul completarii declaratiei are drept consecinta imposibilitatea de a intra in filiala si da dreptul CECCAR de a notifica DSP in legatura cu persoana respectiva. (click aici)


În perioada 09 – 11 martie 2020 (luni, marți și miercuri) la sediul filialei (str. Cuza Vodă nr.29, Constanța), în intervalul orar 10 –18, se desfășoară procesul de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul Filialei și în Comisia de disciplină a filialei și a președintelui Comisiei de disciplină a filialei, mandatul 2020-2024.


 

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE, PRELUNGIT

Prin derogare de la art. 4, al.(1) și al.(2) din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională prin Hotărârea nr. 19/95 din 30 martie 2019, s-a stabilit prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro până la data de 15 martie 2020.

Toate celelalte condiții prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru a beneficia de facilitățile financiare rămân valabile, inclusiv obligația de a achita cotizația fixă și variabilă până la data de 28 februarie 2020.

Cu stimă,
Consiliul superior al CECCAR,
Președinte,
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil


NOUL CONT BANCAR PENTRU PLATA COTIZAȚIILOR
BENEFICIAR: CECCAR FILIALA CONSTANTA
CUI: RO 7426179
CONT BANCAR:RO10 BTRL RONC RT0V 2581 5610 Banca Transilvania


 1. Proces verbal de nominalizare a candidatilor la funcția de membru al Consiliului filialei (click aici)
 2. Proces verbal de nominalizare a candidatilor la funcția de membru al Comisiei de disciplină (click aici)
 3. Proces verbal de nominalizare a candidatilor la funcția de presedinte al Comisiei de disciplină (click aici)

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CONSTANTA
DE DARE DE SEAMA SI ALEGERI

Data organizarii Adunarii generale:          27 martie 2020, ora 15:00,
Locatia:                                  Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin”
din Constanta, bd. Ferdinand nr.56 (fostul cinematograf Republica)

ALEGERI PENTRU COMPLETAREA
CONSILIULUI FILIALEI SI COMISIEI DE DISCIPLINA A FILIALEI

Declaratiile de candidatura, completate la fiecare rubrica si semnate de candidati se depun la sediul filialei, in original, pana la data de 14 februarie 2020, ora 17:00.

Formulare Declaratie de candidatura:

Un membru candideaza pentru o singura functie.

Membrii care depun declaratia de candidatura vor fi convocati, de catre Comisia de nominalizare, la un interviu a carei data si ora de sustinere se vor comunica in timp util.

Membrii care candideaza pentru functia de presedinte al Comisiei de disciplina a filialei sau de membru al Comisiei de disciplina a filialei trebuie sa cunoasca Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de disciplina si Standardul profesional nr. 35 “Expertiza contabila”.

Procesul de votare se va desfasura la sediul filialei in zilele de  9, 10, 11.03.2020 intre orele 10:00 – 18:00.

La procesul de votare participa membrii activi ai filialei care indeplinesc conditiile de acordare a vizei pe anul 2020 (cotizatii profesionale achitate integral pana la data de 28.02.2020, Raport de activitate incarcat pana la data de 28.02.2020) si nu au fost sanctionati sau sunt investigati pentru abaterile disciplinare prevazute in Regulament si impotriva carora s-a emis o hotarare de sanctionare, chiar daca aceasta a fost atacata conform reglementarilor CECCAR.


În atenția membrilor CECCAR

Potrivit art. 5. alin (1), lit e) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, experţii contabili şi contabilii autorizaţi având calitatea de entități raportoare,  trebuie să se conformeze tuturor obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3)., respectiv până la data de 21 ianuarie 2020, potrivit comunicatului Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  (ONPCSB) afișat la http://www.onpcsb.ro .
În ce privește obligația prevăzută la art. 23 alin (1), privind desemnarea uneia sau mai multor persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, vă reamintim că sunt exceptate de la desemnare și comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum și entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. i), acestea  având doar obligațiile legale de raportare numerar, de identificare a clientelei, de întocmire norme și politici interne, etc. Potrivit precizării aflată pe pagina ONPCSB o bligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație și nu de expertul contabil sau contabilul autorizat pentru clienții săi.
În situația în care experții contabili sau contabili autorizați ofera servicii de consultanță clienților acestora, în acest sens, se recomandă întelegerea si aplicarea corespunzătoare a art. 5 lit. i) în care sunt prezentate excepțiile de la obligația de desemnare a persoanei în relația cu ONPCSB. Totodată, pentru a se evita orice confuzie în întelegerea prevederilor art. 5 lit g) în care sunt menționati ca entități raportoare și "furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);" se va avea în vedere și art. 2 lit. l din lege care definește  semnificatia acestor categorii de entitati raportoare.

 

In atentia
membrilor filialei Constanta

In atasament gasiti Comunicatul CECCAR privind responsabilitatile si obligatiile ce revin profesinistilor contabili in aplicarea prevederilor Legii nr. 129 din 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantatrii terorismului ( click aici)

 


INTALNIRE
ANAF/AJFP Constanta cu contribuabilii

Joi, 27 februarie 2020, ora 13:00, in sala de curs a filialei CECCAR Constanta se va desfasura intalnirea profesionala intre membrii interesați ai filialei și reprezentanti AJFP Constanta. La intalnirea din februarie va participa și un reprezentant din cadrul Serviciului Evidenta pe platitor - personae fizice.

Tema intalnirii:

 1. Noutati fiscale cu aplicabilitate in activitatea agentilor economici
 2. Chestiuni punctuale ridicate de participantii la intalnire
 3. Răspunsuri la intrebarile ridicate la intalnirea anterioara pentru care nu s-au primit raspunsuri

Va informam ca la aceste evenimente se realizeaza fotografii care vor fi facute publice pe diverse canale de comunicare ale CECCAR. Prin participarea dumneavoastra va exprimati acordul ca CECCAR sa faca publice aceste fotografii.

 


In atentia persoanelor care doresc sa obtina
ATESTATUL DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

CECCAR este autorizat sa organizeze cursuri de calificare: ADMINISTRATOR DE CONDOMINII. (detalii aici)
Persoanele interesate se pot inscrie, in vederea formarii grupelor, printr-un mail la: ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro.


CECCAR recomandă includerea unor clauze speciale
 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contractele încheiate de membri

In anexa gasiti continutul acestei recomandari

Solicitări/sesizări în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.
Postat 05.09.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noutati legislative

Puteti accesa buletinul legislativ aici: http://ceccar.ro/ro/?page_id=12922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTATII  p e n t r u  m e m b r i i

In 2018, membrii sau stagiarii doritori vor avea posibilitatea sa discute la sediul filialei probleme de interes profesional cu unul dintre membrii Consiliului, potrivit calendarului atasat ( apasa aici ) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozitii
CECCAR fata de
modificarea unor acte normative


Urmare dispozitiei conducerii Corpului, atasam pozitiile CECCAR fata de modificarea unor acte normative ( document 1 / document 2 / document 3 ) .
Ele sunt publicate si pe site-ul CECCAR, astfel:
• Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 http://ceccar.ro/ro/?p=7674
• Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri http://ceccar.ro/ro/?p=7681

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORA PRESEDINTELUI


Incepand cu 15 aprilie 2016, in fiecare zi de vineri din saptamana, in intervalul orar 14.00 – 15.00, membrii sau stagiarii doritori vor avea posibilitatea sa discute la sediul filialei cu presedintele acesteia, dl Ivascu Gheorghe, probleme de interes profesional sau organizational.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTATII  p e n t r u  m e m b r i i

Incepand cu 15 aprilie 2016, in fiecare zi de vineri din saptamana, in intervalul orar 15.00 – 16.00, membrii sau stagiarii doritori vor avea posibilitatea sa discute la sediul filialei probleme de interes profesional cu unul dintre membrii Consiliului, potrivit calendarului atasat ( apasa aici ) .

CAFEAUA CONTABILULUI

Totodata, incepand cu 15 aprilie 2016, in fiecare zi de vineri din saptamana, in intervalul orar 16.00 – 17.00, la sediul filialei, membrii doritori pot opta pentru petrecerea unei ore de discutii amicale. Filiala va avea rol de gazda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CECCAR Business Magazine

Vă informăm că a fost lansată publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes.
Link-ul pentru consultarea publicației este http://www.ceccarbusinessmagazine.ro.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fost infiintat:
Registrul National de Publicitate a Maselor Patrimoniale

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania a infiintat Registrul National de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate exercitarii profesiei care functioneaza potrivit art. 117 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, republicata, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2333/C/2013. Administrarea registrului intra in atributiile Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale - Infonot.
Potrivit art. 31 din Noul Cod Civil, „orice persoana fizica sau persoana juridica este titulara a unui patrimoniu care include toate drepturile si datoriile ce pot fi evaluate in bani si apartin acesteia. Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectatiuni numai in cazurile si conditiile prevazute de lege. Patrimoniile de afectatiune sunt (...) cele afectate exercitarii unei profesii autorizate (...)”
Potrivit art. 33 alin. (1) din NCC, „constituirea masei patrimoniale afectate exercitarii in mod individual a unei profesii autorizate se stabileste prin actul incheiat de titular, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.”
Art. 2324 alin. (4) din NCC stabileste ca bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exercitiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmarite numai de creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu profesia respectiva. Acesti creditori nu vor putea urmari celelalte bunuri ale debitorului.
Prin urmare, persoana care desfasoara in mod independent o profesia liberala autorizata de lege va raspunde limitat in sensul ca bunurile care fac obiectul masei patrimoniale afectate exercitarii profesiei vor putea fi urmarite numai de catre creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu profesia respectiva. Acesti creditori nu vor putea urmari celelalte bunuri ale debitorului chiar daca creanta lor nu este acoperita prin executarea drepturilor care compun aceasta masa patrimoniale. De exemplu, daca un profesionist inclus in aceasta categorie este tinut sa raspunda pentru o culpa profesionala, creditorul ii va putea urmari numai acele bunuri ce fac parte din patrimoniul afectat exercitarii profesiei, nu si bunuri care intra in componenta altor mase patrimoniale (ale sale proprii sau cele detinute in comunitate cu celalalt sot).
In Registrul National de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate profesiei (RNPMP), orice persoana care desfasoara o profesie autorizata, individual sau in asociere, indiferent de data la care si-a inceput activitatea va putea solicita inscrierea masei patrimoniale profesionale. Registrul garanteaza opozabilitatea fata de terti a constituirii sau modificarii masei patrimoniale profesionale si a componentei acesteia.
Determinarea masei patrimoniale destinate desfasurarii in mod individual a oricarei profesii liberale se realizeaza prin act constitutiv.
Actul constitutiv impreuna cu dovada exercitarii profesiei si dovada inscrierii in evidentele organismului profesional din care face parte, constituie documentatia necesara pentru inscrierea in RNPMP. Taxa de inscriere in registru este de 50 lei + TVA/ persoana.

Avand in vedere cele prezentate, membrii interesati ai filialei Constanta au posibilitatea inscrierii, la cerere, in RNPMP.
Va transmitem alaturat, in format electronic, informarea facuta de UNNPR si modelele de documente ce se completeaza in vederea inscrierii in RNPMP ( clik aici ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERITOR RASPUNDERE CIVILA MEMBRII CECCAR
 
Prin Hotararea Consiliului Superior nr.270/2012 au fost aprobate Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de garantii pentru raspunderea civila profesionala a membrilor CECCAR.

pagina 1 / pagina 2 / pagina 3 / pagina 4 / pagina 5 / pagina 6 / pagina 7 / pagina 8 / pagina 9 / pagina 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocol  ITM - CECCAR  

Urmare intalnirii dintre reprezentantii filialei CECCAR Constanta si ITM Constanta din data de 27 februarie 2012 pentru punerea in aplicare a Protocolului incheiat intre CECCAR si Inspectia Muncii ( clic aici pentru vizualizare    pg 1 ,     pg 2    ) 
Solicitam membrilor activi ai filialei Constanta:

 • Transmiterea problemelor din domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca pentru centralizare si analiza cu reprezentantii ITM Constanta;
 • Comunicarea unor teme de interes comun pentru organizarea unor intalniri de lucru.

            Transmiterea  problemelor, potrivit celor convenite in cadrul intalnirii dintre reprezentantii filialei CECCAR Constanta si ITM Constanta din 27 februarie 2012, urmeaza a avea loc in primele doua luni din fiecare trimestru iar centralizarea si analiza acestora urmeaza sa aiba loc in ultima luna din acelas trimestru.

            Comunicarea problemelor dumneavoastra in acest cadru urmeaza a fi facuta catre CECCAR filiala Constanta, pe e-mail, astfel:

adresa de e-mail: ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro
subiect: Protocol CECCAR – ITM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model de contract prestari servicii profesionale
( actualizat 12 martie 2012 )


Atasat gasiti modelul de contract prestari servicii profesionale recomandat membrilor CECCAR ( apasati aici )1 precum-si Indrumarile privind limitarea raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati ( aici pentru descarcare )2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raportari online fata de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor ( ONPCSB )
( postat 12 martie 2012 )


ONPCSB a pus la dispozitia fiecarui membru CECCAR posibilitatea deschiderii unui cont propriu in sistemul de raportare on line in situatia ca are rapoarte de transmis catre ONPCSB.
Sistemul de raportare online se gaseste pe adresa www.oncsb.ro, sectiunea Raportare on line.

Standardele internationale privind combaterea spălării banilor si finantarea terorismului & Proliferare – Recomandarile FATF

Urmare analizării recomandărilor Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor transmise Corpului, cu adresa nr. 3390/17.08.2012, vă anexăm Standardele internationale privind combaterea spălării banilor si finantarea terorismului & Proliferare – Recomandarile FATF  ( Anexa ) pentru a fi avute în vedere împreună cu prevederile Ghidului expertilor contabili si al contabililor autorizati în activitatea de prevenire si combatere a spălării banilor si al finantării actelor de terorism.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lista activitatilor care pot fi desfasurate de expertii contabili si contabili autorizati,
potrivit O.G. nr. 65/1994

 

           Lista codurilor CAEN agreeate de CECCAR a fost extinsa de către Consiliul Superior prin hotarare în decembrie 2019 (click aici)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precizari privind publicitatea membrilor

     Membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hartia cu antet destinata corespondentei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului. Cererile in acest sens se depun la filialele de domiciliu care le transmit Secretariatului General al Corpului impreuna cu un raport care atesta faptul ca membrii solicitanti sunt la zi cu obligatiile fata de Corp si nu au fost sanctionati disciplinar”( art. 13 din Normele nr. 1484 din 05 februarie 2009 privind publicitatea in cadrul CECCAR ).

Apasa-ti aici pentru a vizualiza integral Normele nr. 1484 din 05 februarie 2009

 


Oportunitate de angajare: expert contabil în cadrul unei companii din Franța
Aflați detalii pe site-ul CECCAR.