INTALNIRE
ANAF/AJFP Constanta cu contribuabilii
Miercuri, 11 decembrie 2019, ora 13.00, in Sala de conferinta a AJFP Constanta, din Str. I.G. Duca, nr. 18,  va avea loc o intalnire profesionala intre reprezentantii autoritatii locale si contribuabili.

Tema intalnirii:

  • Prevederi legale de actualitate cu aplicabilitate in sarcina agentului economic;
  • Chestiuni punctuale ridicate de participanti.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CECCAR recomandă includerea unor clauze speciale
 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contractele încheiate de membri

In anexa gasiti continutul acestei recomandari

Solicitări/sesizări în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.
Postat 05.09.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noutati legislative

Puteti accesa buletinul legislativ aici: http://ceccar.ro/ro/?page_id=12922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTATII  p e n t r u  m e m b r i i

In 2018, membrii sau stagiarii doritori vor avea posibilitatea sa discute la sediul filialei probleme de interes profesional cu unul dintre membrii Consiliului, potrivit calendarului atasat ( apasa aici ) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozitii
CECCAR fata de
modificarea unor acte normative


Urmare dispozitiei conducerii Corpului, atasam pozitiile CECCAR fata de modificarea unor acte normative ( document 1 / document 2 / document 3 ) .
Ele sunt publicate si pe site-ul CECCAR, astfel:
• Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 http://ceccar.ro/ro/?p=7674
• Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri http://ceccar.ro/ro/?p=7681

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia membrilor filialei

Va atasam materialele cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara CECCAR care a avut loc in data de 09 ianuarie 2017, respectiv:
• Metodolgia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat ( clik aici );
• Metodolgia de stabilire a cotizatiilor de membru; ( clik aici );
• Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR; ( clik aici );
• Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei ( clik aici );
• Declaratie capacitate de exercitiu (clik aici)
• Declaratie proprie raspundere (clik aici)
• Raportul annual de activitate ( clik aici );
• Raportul annual de activitate simplificat ( clik aici )

Precizare:
1. Membrii care au platit in avans – in anul 2016 -, cotizatie variabila calculata cu procentul de 1%, la depunerea raportului annual de activitate, cotizatia variabila se va regulariza cu procentul de 0,8% aplicat la cifra de afaceri aferenta anului 2016.
2. Pentru beneficiul facilitatilor financiare tranzitorii aferente anului in curs, termenul depunerii raportului anual/raportului anual simplificat, al declaratiilor si platilor in contul cotizatiilor profesionale este: 17.03.2017 (propogat termen azi 27.02.2017 - termen tranzitoriu doar pentru anul 2017). Platile in contul cotizatiilor profesionale dupa data de 17.03.2017 (propogat termen azi 27.02.2017 - termen tranzitoriu doar pentru anul 2017 ) nu vor beneficia de facilitatile financiare tranzitorii pentru anul 2017 ( cele care privesc cotizatia fixa si cea variabila, dupa caz ).
3. Persoanele fizice care exercita profesia individual au obligatia depunerii unei copii a declaratiei 200 la filiala: fizic, prin posta sau mijloace de comunicare on-line, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORA PRESEDINTELUI


Incepand cu 15 aprilie 2016, in fiecare zi de vineri din saptamana, in intervalul orar 14.00 – 15.00, membrii sau stagiarii doritori vor avea posibilitatea sa discute la sediul filialei cu presedintele acesteia, dl Ivascu Gheorghe, probleme de interes profesional sau organizational.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTATII  p e n t r u  m e m b r i i

Incepand cu 15 aprilie 2016, in fiecare zi de vineri din saptamana, in intervalul orar 15.00 – 16.00, membrii sau stagiarii doritori vor avea posibilitatea sa discute la sediul filialei probleme de interes profesional cu unul dintre membrii Consiliului, potrivit calendarului atasat ( apasa aici ) .

CAFEAUA CONTABILULUI

Totodata, incepand cu 15 aprilie 2016, in fiecare zi de vineri din saptamana, in intervalul orar 16.00 – 17.00, la sediul filialei, membrii doritori pot opta pentru petrecerea unei ore de discutii amicale. Filiala va avea rol de gazda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CECCAR Business Magazine

Vă informăm că a fost lansată publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes.
Link-ul pentru consultarea publicației este http://www.ceccarbusinessmagazine.ro.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fost infiintat:
Registrul National de Publicitate a Maselor Patrimoniale

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania a infiintat Registrul National de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate exercitarii profesiei care functioneaza potrivit art. 117 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, republicata, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2333/C/2013. Administrarea registrului intra in atributiile Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale - Infonot.
Potrivit art. 31 din Noul Cod Civil, „orice persoana fizica sau persoana juridica este titulara a unui patrimoniu care include toate drepturile si datoriile ce pot fi evaluate in bani si apartin acesteia. Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectatiuni numai in cazurile si conditiile prevazute de lege. Patrimoniile de afectatiune sunt (...) cele afectate exercitarii unei profesii autorizate (...)”
Potrivit art. 33 alin. (1) din NCC, „constituirea masei patrimoniale afectate exercitarii in mod individual a unei profesii autorizate se stabileste prin actul incheiat de titular, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.”
Art. 2324 alin. (4) din NCC stabileste ca bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exercitiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmarite numai de creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu profesia respectiva. Acesti creditori nu vor putea urmari celelalte bunuri ale debitorului.
Prin urmare, persoana care desfasoara in mod independent o profesia liberala autorizata de lege va raspunde limitat in sensul ca bunurile care fac obiectul masei patrimoniale afectate exercitarii profesiei vor putea fi urmarite numai de catre creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu profesia respectiva. Acesti creditori nu vor putea urmari celelalte bunuri ale debitorului chiar daca creanta lor nu este acoperita prin executarea drepturilor care compun aceasta masa patrimoniale. De exemplu, daca un profesionist inclus in aceasta categorie este tinut sa raspunda pentru o culpa profesionala, creditorul ii va putea urmari numai acele bunuri ce fac parte din patrimoniul afectat exercitarii profesiei, nu si bunuri care intra in componenta altor mase patrimoniale (ale sale proprii sau cele detinute in comunitate cu celalalt sot).
In Registrul National de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate profesiei (RNPMP), orice persoana care desfasoara o profesie autorizata, individual sau in asociere, indiferent de data la care si-a inceput activitatea va putea solicita inscrierea masei patrimoniale profesionale. Registrul garanteaza opozabilitatea fata de terti a constituirii sau modificarii masei patrimoniale profesionale si a componentei acesteia.
Determinarea masei patrimoniale destinate desfasurarii in mod individual a oricarei profesii liberale se realizeaza prin act constitutiv.
Actul constitutiv impreuna cu dovada exercitarii profesiei si dovada inscrierii in evidentele organismului profesional din care face parte, constituie documentatia necesara pentru inscrierea in RNPMP. Taxa de inscriere in registru este de 50 lei + TVA/ persoana.

Avand in vedere cele prezentate, membrii interesati ai filialei Constanta au posibilitatea inscrierii, la cerere, in RNPMP.
Va transmitem alaturat, in format electronic, informarea facuta de UNNPR si modelele de documente ce se completeaza in vederea inscrierii in RNPMP ( clik aici ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERITOR RASPUNDERE CIVILA MEMBRII CECCAR
 
Prin Hotararea Consiliului Superior nr.270/2012 au fost aprobate Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de garantii pentru raspunderea civila profesionala a membrilor CECCAR.

pagina 1 / pagina 2 / pagina 3 / pagina 4 / pagina 5 / pagina 6 / pagina 7 / pagina 8 / pagina 9 / pagina 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Privind valabilitatea

parafelor de lucru ale profesionistilor contabili

 

Potrivit Hotararii Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele masuri pe linia transparentei activitatilor profesionale ale membrilor Corpului care prevad ca, incepand cu 01 ianuarie 2013, dovada inscrierii in Tabloul Corpului si exercitarea legala a profesiei se face prin utlizarea pe toate documentele care intervin intre membrii CECCAR si clienti sau beneficiarii de servicii contabile a parafei cu valabilitate anuala.

  Parafa  cu valabilitate anuala se va primi de catre fiecare membru al Corpului odata cu indeplinirea obligatiilor fata de Corp pentru obtinerea vizei anuale in termenul cerut de reglementarile acestuia ( anual, pana la 31 ianuarie )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocol  ITM - CECCAR  

Urmare intalnirii dintre reprezentantii filialei CECCAR Constanta si ITM Constanta din data de 27 februarie 2012 pentru punerea in aplicare a Protocolului incheiat intre CECCAR si Inspectia Muncii ( clic aici pentru vizualizare    pg 1 ,     pg 2    ) 
Solicitam membrilor activi ai filialei Constanta:

  • Transmiterea problemelor din domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca pentru centralizare si analiza cu reprezentantii ITM Constanta;
  • Comunicarea unor teme de interes comun pentru organizarea unor intalniri de lucru.

            Transmiterea  problemelor, potrivit celor convenite in cadrul intalnirii dintre reprezentantii filialei CECCAR Constanta si ITM Constanta din 27 februarie 2012, urmeaza a avea loc in primele doua luni din fiecare trimestru iar centralizarea si analiza acestora urmeaza sa aiba loc in ultima luna din acelas trimestru.

            Comunicarea problemelor dumneavoastra in acest cadru urmeaza a fi facuta catre CECCAR filiala Constanta, pe e-mail, astfel:

adresa de e-mail: ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro
subiect: Protocol CECCAR – ITM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model de contract prestari servicii profesionale
( actualizat 12 martie 2012 )


Atasat gasiti modelul de contract prestari servicii profesionale recomandat membrilor CECCAR ( apasati aici )1 precum-si Indrumarile privind limitarea raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati ( aici pentru descarcare )2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raportari online fata de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor ( ONPCSB )
( postat 12 martie 2012 )


ONPCSB a pus la dispozitia fiecarui membru CECCAR posibilitatea deschiderii unui cont propriu in sistemul de raportare on line in situatia ca are rapoarte de transmis catre ONPCSB.
Sistemul de raportare online se gaseste pe adresa www.oncsb.ro, sectiunea Raportare on line.

Standardele internationale privind combaterea spălării banilor si finantarea terorismului & Proliferare – Recomandarile FATF

Urmare analizării recomandărilor Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor transmise Corpului, cu adresa nr. 3390/17.08.2012, vă anexăm Standardele internationale privind combaterea spălării banilor si finantarea terorismului & Proliferare – Recomandarile FATF  ( Anexa ) pentru a fi avute în vedere împreună cu prevederile Ghidului expertilor contabili si al contabililor autorizati în activitatea de prevenire si combatere a spălării banilor si al finantării actelor de terorism.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Lista codurilor CAEN agreate de CECCAR

Lista  codurilor CAEN agreeate de CECCAR a fost extinsa prin Decizia Biroului permanent al CECCAR nr. 11/267/25.11.2011.

            Lista actualizata a codurilor CAEN agreeate de CECCAR o puteti vizualiza/descarca aici

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precizari privind publicitatea membrilor

     Membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hartia cu antet destinata corespondentei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului. Cererile in acest sens se depun la filialele de domiciliu care le transmit Secretariatului General al Corpului impreuna cu un raport care atesta faptul ca membrii solicitanti sunt la zi cu obligatiile fata de Corp si nu au fost sanctionati disciplinar”( art. 13 din Normele nr. 1484 din 05 februarie 2009 privind publicitatea in cadrul CECCAR ).

Apasa-ti aici pentru a vizualiza integral Normele nr. 1484 din 05 februarie 2009