CURSURI ORGANIZATE de filiala CONSTANTA in anul 2020

Cursuri de pregatire profesională
organizate in martie 2020

Denumire curs: Managementul performantei
            Tema curs: Managementul performantei: masurare si control
            Durata: 20 ore

            Perioada desfasurarii: 04 - 05 martie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Irimescu Alina

Denumire curs: Finante si management financiar
            Tema curs: Analiza economico-financiara pe baza situatiilor financiare
            Durata: 20 ore

            Perioada desfasurarii: 06 – 07 martie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Sahlian Daniela – Nicoleta

Denumire curs: I.F.R.S. + Contabilitate financiara
            Tema curs: Comparatie OMFP 1802 - IFRS
            Durata: 20 ore

            Perioada desfasurarii: 09 – 10 martie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Batca – Dumitru Corina – Graziella

Denumire curs: Expertiza contabila
            Tema curs: Expertiza contabila judiciara si extrajudiciara
            Durata: 20 ore

            Perioada desfasurarii: 16 – 17 martie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Nec;ulescu Ecaterina

Denumire curs: Contabilitate manageriala  
            Tema curs: Metode moderne de calculatie in contabilitatea manageriala,
            costurile standard, sistemele costurilor variabile si costurile produselor simultane
            Durata: 20 ore

            Perioada desfasurarii: 23 – 24 martie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Ponorica Andreea

 

 


 

 

Detalii privind organizarea cursurilor

Privind cursurile obligatorii (cele 40 de ore de pregatire anuala, obligatorie)
Tematica cusului este cuprinsa in structura Calendarului. Plata cursului este inclusa in cotizatia fixa si se poate face pana la data inceperii cursului, astfel:
La casieria filialei sau virament bancar, cu urmatoarele referinte:
titular CECCAR filiala Constanta, cod fiscal 7426179
IBAN: RO10 BTRL RONC RT0V 2581 5610
Banca:Banca Transilvania

Privind cursurile facultative
Plata se va face pana la data inceperii cursurilor la casieria filialei sau prin virament bancar.
Tematica cursului va fi cea prezentata in Calendar.
Numarul minim de cursanti pe serie este de 25, iar demararea cursului poate incepe in maxim treizeci de zile de la realizarea numarului minim de 25 cursanti.

Chestiuni generale de organizare a cursurilor

Cursurile se organizeaza pe serii, in cadrul celor doua calendare de cursuri ( obligatorii sau facultative ). Numarul maxim de cursanti pe serie este de 90.
Pentru a confirma participarea dvs la aceste cursuri va rugam sa ne transmiteti, prin e-mail (ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro), pana la data inceperii cursurilor, cererile de inscriere – ( click aici pentru formular )