CURSURI ORGANIZATE de filiala CONSTANTA in anul 2020

Cursuri de pregatire profesională
organizate in februarie 2020

Denumire curs: Contabilitate financiara
            Tema curs: Contabilitatea reorganizarii societatilor comerciale
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 11 – 12 februarie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Batca – Dumitru Corina – Graziella

 

Denumire curs: Contabilitate manageriala  
            Tema curs: Metode moderne de calculatie in contabilitatea manageriala,
            costurile standard, sistemele costurilor variabile si costurile produselor simultane
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 17 – 18 februarie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Ponorica Andreea

 

Denumire curs: Contabilitate financiara
            Tema curs: Inchiderea exercitiunui financiar
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 19 - 20 februarie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Irimescu Alina

 

Denumire curs: Fiscalitate
            Tema curs: Noutati fiscale 2020
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 26 – 27 februarie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Popa Adriana Florina

 

Denumire curs: I.F.R.S.
            Tema curs: Standarde internationale de raportare financiara privind activele
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 28 - 29 februarie 2020
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Sahlian Daniela - Nicoleta

 

 


 

 

Detalii privind organizarea cursurilor

Privind cursurile obligatorii (cele 40 de ore de pregatire anuala, obligatorie)
Tematica cusului este cuprinsa in structura Calendarului. Plata cursului este inclusa in cotizatia fixa si se poate face pana la data inceperii cursului, astfel:
La casieria filialei sau virament bancar, cu urmatoarele referinte:
titular CECCAR filiala Constanta, cod fiscal 7426179
IBAN: RO10 BTRL RONC RT0V 2581 5610
Banca:Banca Transilvania

Privind cursurile facultative
Plata se va face pana la data inceperii cursurilor la casieria filialei sau prin virament bancar.
Tematica cursului va fi cea prezentata in Calendar.
Numarul minim de cursanti pe serie este de 25, iar demararea cursului poate incepe in maxim treizeci de zile de la realizarea numarului minim de 25 cursanti.

Chestiuni generale de organizare a cursurilor

Cursurile se organizeaza pe serii, in cadrul celor doua calendare de cursuri ( obligatorii sau facultative ). Numarul maxim de cursanti pe serie este de 90.
Pentru a confirma participarea dvs la aceste cursuri va rugam sa ne transmiteti, prin e-mail (ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro), pana la data inceperii cursurilor, cererile de inscriere – ( click aici pentru formular )