Date pentru plata taxelor de curs prin banca

Cont: RO83 RNCB 0114 0441 8094 0001
Banca: B C R  Constanta
CUI: RO 7426179

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursuri de pregatire profesională
organizate în octombrie 2019

Denumire curs: Fiscalitate 
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 16 - 17 octombrie 2019
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Popa Adriana Florina


Denumire curs: Managementul fondurilor 
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 18 - 19 octombrie 2019
            Ora inceperii: 16.00  (in zilele lucratoare) si 09.00 (in zilele nelucratoare)
            Lector: Batca-Dumitru Corina Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Detalii privind organizarea cursurilor

Privind cursurile obligatorii (cele 40 de ore de pregatire anuala, obligatorie)
Tematica cusului este cuprinsa in structura Calendarului. Plata cursului este inclusa in cotizatia fixa si se poate face pana la data inceperii cursului, astfel:
La casieria filialei sau virament bancar, cu urmatoarele referinte:
titular CECCAR filiala Constanta, cod fiscal 7426179
IBAN: RO83 RNCB 0114 0441 8094 0001
Banca: B C R Constanta

Privind cursurile facultative
Plata se va face pana la data inceperii cursurilor la casieria filialei sau prin virament bancar.
Tematica cursului va fi cea prezentata in Calendar.
Numarul minim de cursanti pe serie este de 25, iar demararea cursului poate incepe in maxim treizeci de zile de la realizarea numarului minim de 25 cursanti.

Chestiuni generale de organizare a cursurilor

Cursurile se organizeaza pe serii, in cadrul celor doua calendare de cursuri ( obligatorii sau facultative ). Numarul maxim de cursanti pe serie este de 90.
Pentru a confirma participarea dvs la aceste cursuri va rugam sa ne transmiteti, prin e-mail (ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro), pana la data inceperii cursurilor, cererile de inscriere – ( click aici pentru formular )