Lista publicatiilor CECCAR Filiala Constanta
31 octombrie 2018

 

Denumire

Nr. exemplare

Abecedarul financiar-contabil al intreprinzatorului

19

Audit in institutii publice

3

Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat

93

Codul etic national al prof. cont. ed. 2011

71

Codul etic national al profesionistilor contabili  ed. 2007

1

Contabilitate manageriala 2018

5

Contabilitate si raportare financiara 2018

15

Contabilitatea institutiilor de credit, a institutiilor financiare nebancare

15

Contabilitatea si fiscalitatea entitatilor fara scop patrim.de la A la Z 2018

57

Contabilitatea si fiscalitatea imobilizarilor corporale de la A la Z

6

CONTABILITATEA SI FISCALITATEA REORGANIZARII SI LICHIDARII SOCIETATILOR 2018

11

CONTROL ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 2011

59

DREPTUL AFACERILOR.ELEMENTE DE DREPT SOCIETAR, ED.A II- A, REVIZUITA 2018

18

Elemente de doctrina si deontologie ed. 2008

79

ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII, ED. A II-A, REVIZUITA 2018

18

Ghid de tinere a contabilitatii si de elaborare a sit. fin. in cf. cu IFRS

18

Ghid practic complet priv.sistemul TVA la incasare

2

Ghid privind accesarea, contab, fisc., auditul si manag pr. cu finant europ

12

GHID PT EXAMENUL DE APTITUDINI ED VI, 2018

7

Ghid pt preg cand la examen de acces la stagiu ed III 2014

1

Ghidul EC si CA in activ. de prevenire a spalarii banilor 2012

24

IFRS pentru IMM-URI

5

Instrumente financiare, tratamente si optiuni contabile ed. 2008

3

Libertate si conformitate in standardele si reglementarile contabile

46

M.O. 326/2014

7

M.O. 347/2015

8

M.O. 417/2016

8

Manualul de standarde intern. contab. pt. sectorul public IPSAS  2013

52

MISIUNI DE ASIGURARE SI NONASIGURARE, ALTELE DECAT CELE DE AUDIT FINANCIAR 2018

57

Principalele sanctiuni prevazute in legislatia fin.- fiscala

10

Regulament privind disciplina onorariilor

1

Standard profesional nr. 24/2007 Misiunile de audit financiar și Cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil

111

Standard profesional nr. 34/2010 Expertizele contabile

88

Standard profesional nr. 36/2007 Misiunile de audit intern realizate de experţii contabili. Ghid de aplicare

4

Standard profesional nr. 40 Controlul calitatii si managementul relatiilor cu clientii unei firme membre CECCAR

4

Studiu comparativ intre OMFP si IFRS

25

Teorie si practici contabile privind intocmirea si prezentarea sit.fin.

12

Valorificarea raportarilor financiare

11