📣 În 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁, 📑 𝗻𝗼𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮̆𝗿𝗶 privind 💻 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗺𝘂𝗻𝗰𝗮, precum și 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 specifice activității de 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗿𝘀𝗲 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗲

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un Proiect de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative. Potrivit inițiatorilor, la elaborarea proiectului de act normativ s-a avut în vedere nevoia de eficientizare și îmbunătățire continuă a relațiilor de muncă, precum și necesitatea simplificării procedurilor specifice activității de resurse umane. Astfel, prin acest proiect se propune reglementarea posibilității angajatorului de a utiliza semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, iar contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate să fie arhivate de către angajator în arhive electronice care vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.

De asemenea s-a introdus posibilitatea ca părțile să poată opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate în vederea întocmirii tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii, iar în raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.

ℹ️ Detalii, în CECCAR Business Magazine ➡️ https://bit.ly/33URfj0

Ai nevoie de sprijin 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝘇𝗮 unui #𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁 𝗖𝗢𝗡𝗧ează Implică-ți 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹, consilierul tău de încredere ➡️ https://bit.ly/2K4x875

guv1410-2

Leave your comment