17 septembrie 2021 – Termenul de depunere și conținutul dosarului pentru examenul de admitere la stagiu – Sesiunea 1 – 3 Octombrie 2021

Sesiunea examen de acces la stagiu –  1 - 3 Octombrie 2021

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip (se completează la filială), însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilată de neurolog / psihiatru) - valabil la data examenului;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la filială);
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilată de neurolog / psihiatru) - valabil la data examenului;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la filială);
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). 

Concret, actele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere și CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr. 227/2008), atașate cererii;
 • certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (ștampilată de neurolog / psihiatru) - valabil la data examenului;
 • fotocopie legalizată de pe diploma de studii recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la filială).

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină, și se depun la Filiala CECCAR în raza căreia aveţi domiciliul.

Detalii despre regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat, programa, calendar cursuri etc aici.

Leave your comment