23, 28 NOIEMBRIE 2022 – ULTIMELE CURSURI DIN 2022 ORGANIZATE DE FILIALA CONSTANȚA!

Vă reamintim că până la finalul anului 2022 fiecare membru CECCAR trebuie să parcurgă 40 de ore de pregătire profesională.

Membri experți contabili si contabili autorizați care achită cotizația fixă anuală, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de pregatire profesională continuă.

Formularele de înscriere la curs vor fi trimise prin e-mail doar membrilor care mai au de efectuat cursuri.

Membrii care nu reușesc să ocupe loc la cursul agreat se pot inscrie telefonic la filială în ziua cursului, în jurul orei 16:00, în limita locurilor disponibile.

Prezența online la fiecare curs este de 5 ore (echivalent a 10 ore curs de dezvoltare profesionala CPD).

CECCAR recunoaște cursuri de pregătire profesională organizate de:

  • CAFR– cursuri din domeniul Auditului, în limita a 20 de ore CPD;
  • CCF– cursuri din domeniul Fiscalitate, în limita a 10 ore CPD;
  • INPPI- cursuri din domeniul Drept, în limita a 4 ore CPD;
  • ASPAAS– cursuri din domeniul Contabilitate, Fiscalitate, Guvernanță corporativă, Finanțe și management financiar, drept civil și legislație de afaceri, în limita a 10 ore CPD cumulat, în condițiile acceptării bilaterale a programei disciplinare anuale a părților.

Recunoașterea se face pe baza unei adeverințe eliberate de organismele mai sus menționate, la cererea persoanei interesate. Adeverința va cuprinde pe lângă datele de identificare, cursurile urmate (tematică, perioadă de organizare, număr de ore).

Leave your comment