ANUNȚ: În atenția experților contabili judiciari

În urma comunicatului Biroului de expertiză de pe lângă Tribunalul Constanța vă aducem la cunoștință faptul că studiul dosarelor de către experții judiciari se va realiza în format electronic, evitându-se deplasarea la arhivele instanțelor la Tribunalul Constanța și subordonate ierarhic acestuia, respectiv Judecătoria Constanța, Judecătoria Mangalia, Judecătoria Medgidia, Judecătoria Hârșova.

În acest sens, experților li se va pune la dispoziție un nume de utilizator și o parolă cu care vor accesa electronic documente scanate din dosar.

În situația în care expertul are nevoie de un document care nu e scanat, dar există la dosar, se va sesiza instanța în acest sens, pentru dispunerea scanării acestuia în dosarul electronic pentru a putea fi accesat de la distanță de către experții judiciari.

Procedura pentru obținere ID și parolă:

  • În baza numirii / ordonanței, expertul contabil va transmite către Tribunalul Constanța, prin corespondență electronică (mail) sau scrisă (poștă), o solicitare de alocare ID și parolă pentru studierea electronică a dosarului. La această solicitare se anexează copie după numire/ordonanță, copie carnet expert contabil și se precizează adresa (electronică sau fizică) unde se vor comunica datele de conectare pentru studierea electronică a dosarului.

Această procedură se realizează pentru fiecare lucrare de expertiză contabilă primită.

Leave your comment