Apelul IFAC la G20: Rolul întreprinderilor în accelerarea dezvoltării durabile și a incluziunii

International Federation of Accountants subliniază importanța accelerării tranziției la o economie globală mai sustenabilă și mai incluzivă, care să asigure îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG) stabilite de Organizația Națiunilor Unite, în contextul impedimentelor semnificative generate de pandemia de COVID-19. Sectorul privat, sprijinit de profesioniștii contabili prin furnizarea de consiliere și informații financiare și mai ales nefinanciare, are un rol esențial de jucat în asigurarea unei prosperități sustenabile, respectând în același timp comunitățile și mediul înconjurător.

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați articolul publicat pe site-ul IFAC, precum și pagina dedicată Apelului către G20, disponibile atât în limba engleză, cât și în limba română cu ajutorul integrării instrumentului Google Translate de către IFAC. Varianta în limba română poate fi accesată din bara de sus a site-ului, de la butonul „Language”.

Vă rugăm să aveți în vedere că materialele de pe site-ul IFAC sunt traduse automat prin intermediul Google Translate. CECCAR nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea traducerii materialelor de pe site-ul IFAC, neavând nicio contribuție în acest sens. Textul original este cel disponibil în limba engleză.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Sustainable development with icons of renewable energy and natural resources preservation with environment protection inside connected gears.Businessman hand pressing an imaginary button on virtual screen

Leave your comment