Examenul de acces la stagiu se va organiza in perioada 2-4 octombrie 2020

Examenul de acces si efectuarea stagiului (link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=67)

Actele necesare înscrierii sunt:

  • cererea de înscriere și CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr. 227/2008), atașate cererii (formularele le găsiți și la filială) ;
  • certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (ștampilată de neurolog / psihiatru);
  • fotocopie legalizată de pe diploma de studii recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
  • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
  • 3 fotografii tip buletin;
  • dovada achitării taxei de înscriere.

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar PVC cu șină, și se depun la Filiala CECCAR în raza căreia aveţi domiciliul.

________________________________________

Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil 

Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

Leave your comment