Examenul de acces la stagiu – sesiunea decembrie 2020 Termenul-limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2020

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 5 și 6 decembrie 2020, după cum urmează:

 

  • În ziua de 5 decembrie 2020va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
  • În ziua de 6 decembrie 2020va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
  • În ziua de 5 decembrie 2020va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateAuditEvaluare economică şi financiară a întreprinderiiExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

Actele necesare înscrierii sunt:

  • cererea de înscriere (click aici) și CV (click aici) conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr. 227/2008), atașate cererii;
  • certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (ștampilată de neurolog / psihiatru);
  • fotocopie legalizată de pe diploma de studii recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
  • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
  • 3 fotografii tip buletin;
  • dovada achitării taxei de înscriere: expert contabil - în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii); contabil autorizat - în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii)

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar plastic cu șină, și se depun la Filiala CECCAR în raza căreia aveţi domiciliul.

Leave your comment