Examenul de aptitudini sesiunea 12 – 14 martie – centralizarea probelor si a zilelor de examen

In tabelul de mai jos este o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 12, 13 și 14 martie 2021.

Candidat categoria Expert contabil Ziua de organizare a probelor de examen Pondere în nota finala a probei % Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12  martie 2021, Proba 1

14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate 80%

Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept 10%

Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă 10% Expertiză contabilă

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

10.00-13.00

(3 ore)

Contabilitate 90%

Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica 10% Etica anul I, II, III

Duminică – 14 martie 2021, Proba 3

10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare 40%

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii 60%

Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

         
Candidat categoria Contabil autorizat Ziua de organizare a probelor de examen Pondere in nota finala a probei % Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12  martie 2021, Proba 1

14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate 80%

 

Fiscalitate

Drept 10%

Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii 10%

Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

10.00 - 13.00

(3 ore)

Contabilitate 90%

Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica 10% Etica anul I, II, III

 

Leave your comment