În zilele de 03 și 04 iunie 2021, ora 16:00, filiala organizează cursuri de pregătire profesională

În zilele de 03 și 04 iunie 2021, începând cu ora 16, filiala organizează cursuri de pregătire profesională astfel:

  • 03 iunie 2021 -  Modernizarea taxei pe valoarea adaugata. Tratamente si reguli noi privind operatiunile transfrontaliere in 2021. E-commerce (M5) - lector conf.univ.dr. Popa Adriana Florina
  • 04 iunie 2021 - Reorganizarea companiilor prin transfer de afacere si fiducie - solutii pentru firmele aflate in dificultate (M7) - lector conf.univ.dr. Vuță Mihai

Cele 220 de locuri / curs au fost ocupate. (30 mai 2021)

Vă reamintim că până la finalul anului 2021 fiecare membru al CECCAR trebuie să parcurgă 40 de ore de pregătire profesională

Înscrierea și neparticiparea la curs înseamnă blocarea unui alt coleg care vrea să asiste la pregătirea profesională.

Link-ul pentru accesul pe platforma Zoom.us, în vederea participării la curs, se va transmite ulterior prin e-mail, în ziua cursului. ATENTIE!! la corectitudinea mail-ului înscris în formular. Nu veți primi link-ul de conectare la curs dacă această adresă ați scris-o greșit.

Cursul se va organiza în sistem online, pe platforma Zoom. Înscrierea la curs se face prin accesarea link-ului de înscriere transmis de către filială, pe mail membrilor CECCAR. Formularele de cerere vor fi închise după înscrierea numărului maxim de participanți aprobați pentru fiecare curs. Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere, deorece acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.
Prezența fizică online la fiecare curs este de 5 ore (echivalent a 10 ore curs dezvoltare profesionala CPD)

CECCAR recunoaște cursuri de pregătire profesională organizate de:

  • CAFR – cursuri din domeniul Auditului, în limita a 20 de ore CPD;
  • CCF – cursuri din domeniul Fiscalitate, în limita a 10 ore CPD;
  • INPPI - cursuri din domeniul Drept, în limita a 4 ore CPD;
  • ASPAAS – cursuri din domeniulContabilitate, Fiscalitate, Guvernanță corporativă, Finanțe și management financiar, drept civil și legislație de afaceri, în limita a 10 ore CPD cumulat, în condițiile acceptării bilaterale a programei disciplinare anuale a părților.

Recunoașterea se face pe baza unei adeverințe eliberate de organismele mai sus menționate, la cererea persoanei interesate. Adeverința va cuprinde pe lângă datele de identificare, cursurile urmate (tematică, perioadă de organizare, număr de ore).

Leave your comment