Incasarea onorariilor de la Biroul de expertize judiciare din Tribunalul Constanța NU se realizează prin sistemul electronic RO e-factura. Facturile deja emise și înregistrate în sistemul electronic se stornează.

BIROUL DE EXPERTIZE JUDICIARE ne informează asupra faptului că facturarea onorariilor expertizelor contabile și fiscale judiciare în vederea încasării onorariilor de la Biroul de expertize judiciare din Tribunalul Constanța NU se realizează prin sistemul electronic RO e-factura, ci exclusiv în formatul clasic, cunoscut de către toți experții judiciari.

În acest sens se impune stornarea facturilor deja emise și înregistrate în sistemul electronic.

BIROUL DE EXPERTIZE JUDICIARE  precizează că factura fiscală emisă de experții judiciari se păstrează ca anexă la decontul de încasare onorarii al fiecărui expert judiciar și documentele sunt arhivate conform legii în arhiva de compartiment a BLET.

Leave your comment