MMPS: Proiectul de ordin care stabilește categoriile de bunuri care pot fi achiziționate conform art. 6 din OUG nr. 132/2020, în consultare publică

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Astfel, conform proiectului, bunurile ce pot fi achiziționate potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului, respectiv: sisteme de calcul tip laptop/notebook; tablete; smartphone; echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute anterior; echipamente necesare conectării la internet a bunurilor menționate anterior; licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3 necesare pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018.

Inițiatorii precizează, în proiect, că prin servicii tehnologice, în sensul art. 6 alin. (1) din OUG se înțelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condițiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.

Potrivit proiectului de Ordin, în vederea acordării sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise: a) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal; b) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal; c) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mmps2608

Leave your comment