MMPS propune modificarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României. Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare, faptul că Legea nr. 172/2020 completează prevederile Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, introducând prevederi speciale în cazul detașărilor transnaționale care durează o perioadă mai mare de 12 luni.

„În această situație, prestatorul de servicii trebuie să acorde lucrătorilor detașați transnațional, suplimentar față de condițiile de muncă și de încadrare în muncă (care sunt prevăzute la art. 6 din Legea nr. 16/2017 cu modificările și completările ulterioare), toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă stabilite prin legislația națională și contractele colective de muncă aplicabile”, spun reprezentanții MMPS, în argumentarea demersului legislativ. În cazul în care prestatorul de servicii transmite o notificare inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea, obligația acestuia de a acorda lucrătorilor detașați, suplimentar față de condițiile de muncă și de încadrare în muncă, toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă stabilite prin legislația națională și contractele colective de muncă aplicabile poate să nu se aplice după 12 luni, ci după o perioadă mai lungă de timp a detașării translaționale, ce nu poate depăși 18 luni.

Totodată, în Nota de fundamentare se subliniază că notificarea realizată de prestatorul de servicii reprezintă un drept al prestatorului de care acesta se poate prevala, și nu o obligație.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mmps0502

Leave your comment