Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 27 martie 2023

Rezultatele ședinței Consiliului European din 23 martie

Joi, 23 martie, liderii UE s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta cele mai recente evoluții în legătură cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Cu acest prilej, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a alăturat liderilor UE prin videoconferință. În cadrul concluziilor publicate la sfârșitul ședinței, liderii UE au reiterat condamnarea fermă a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și solicită Rusiei să înceteze agresiunea și să-și retragă toate forțele militare și reprezentanții de pe întregul  teritoriu ucrainean. Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat și despre competitivitate, piața unică și economie. În special, pentru a impulsiona competitivitatea pe termen lung a UE, Consiliul European a făcut apel la continuarea activităților legate de: consolidarea rezilienței și productivității UE; simplificarea normelor și procedurilor și reducerea poverii administrative; reducerea dependențelor strategice ale UE; încurajarea inovației și creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare; consolidarea digitalizării economiei; investiții în abilități pentru viitor; și  susținerea tranziției către o economie circulară.

Comisia Europeană evaluează normele privind facturarea electronică în achizițiile publice

Vineri, 17 martie, DG GROW din cadrul Comisiei Europene a lansat evaluarea normelor actuale privind facturarea electronică în achizițiile publice (Directiva 2014/55/EU). Directiva impune tuturor administrațiilor publice din Europa să primească și să proceseze facturile electronice emise în baza contractelor cărora li se aplică directivele europene privind achizițiile publice – dacă acestea sunt conforme cu standardul european privind facturarea electronică. În special, Comisia solicită opiniile utilizatorilor facturării electronice referitoare la nevoile curente și viitoare legate de facturarea electronică în achizițiile publice, inclusiv soluții tehnice, nivelul informațiilor transmise, potențiala nevoie de noi standarde și domeniul de aplicare al tranzacțiilor acoperite. Evaluarea își propune, totodată, să investigheze consecvența directivei cu noul pachet „TVA în era digitală”, publicat în decembrie 2022. Rezultatele evaluării vor contribui la un raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, care va fi publicat în cel de-al treilea trimestru din 2023 și va sprijini procesul decizional privind potențiala revizuire a Directivei. Pe lângă feedbackul care poate fi oferit de toate părțile interesate, Comisia a elaborat un sondaj special pentru contabili. Părțile interesate pot trimite comentarii Comisiei Europene până la 14 aprilie 2023.

Susținere redusă în Consiliul UE pentru penalitățile financiare minime din DAC8

Statele membre UE nu susțin penalitățile financiare minime pe care Comisia Europeană le-a propus pentru introducere în cel de-al optulea amendament la Directiva 2011/16/EU privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC8). Propunerea include un set de penalități financiare minime diferite în funcție de procedura privind încălcarea dreptului comunitar, cifra de afaceri a entității neconforme și dacă este vorba despre o companie sau despre o persoană fizică. Din cauza lipsei susținerii, penalitățile minime propuse ar putea fi eliminate din text. Pentru a trata decizia recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene care invalidează dispozițiile de raportare din DAC6 ce încalcă privilegiul profesional, președinția suedeză a propus, de asemenea, adăugarea în text a mențiunii că fiecare stat membru poate lua măsurile necesare pentru a acorda intermediarilor dreptul unei derogări temporare de la raportarea informațiilor legate de un angajament transfrontalier notificabil atunci când obligația de raportare ar încălca privilegiul profesional legal în baza legislației naționale a acelui stat membru.

Conferința CEPS/Misiunea Regatului Unit al Marii Britanii la UE pe tema combaterii evaziunii fiscale și evitării obligațiilor fiscale din străinătate

Experți în domeniul fiscal au discutat marți, 21 martie, viitorul măsurilor privind transparența în combaterea fraudei și a evaziunii fiscale în cadrul unei conferințe care a avut loc în Bruxelles, organizată de Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) și Misiunea Regatului Unit al Marii Britanii la UE. Pentru Benjamin Angel, director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică la Comisia Europeană, este esențial ca datele pe care autoritățile fiscale le primesc să fie utilizate într-un mod mai eficient, iar registrele de beneficiari reali să fie utilizate la nivel mai extins. În această privință, acesta a declarat că a fost lansată o dezbatere cu privire la modul de activare a criteriilor privind beneficiarii reali în contextul stabilirii listei negre europene a jurisdicțiilor necooperante pe probleme fiscale. Comisia a propus să se solicite jurisdicțiilor care nu percep impozite să trimită statelor membre UE anual și automat lista persoanelor fizice și juridice care se află în registrele lor, a explicat oficialul european. Achim Pross, director adjunct al Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE, a recomandat, printre altele, introducerea unui sistem de registre interconectate referitoare la beneficiarii reali. Atât Aikaterini Pantazatou, profesor de legislație fiscală, Universitatea din Luxemburg, cât și Rahul Sahgal, director adjunct al departamentului fiscal din cadrul Secretariatului de stat elvețian pentru finanțe internaționale, au avertizat în legătură cu un posibil fenomen de epuizare cauzat de obligațiile de conformitate, având în vedere înmulțirea inițiativelor privind transparența fiscală, care în final pot fi contraproductive dacă măsurile nu pot fi aplicate corect.

UNSHELL: Statele membre caută un compromis privind indicatorii fondului economic minim și schimbul de informații

Statele membre UE încearcă să ajungă la un compromis referitor la indicatorii fondului minim economic prevăzuți în propunerea privind Directiva UNSHELL. Miercuri, 22 martie, statele membre au discutat o nouă propunere de compromis din partea președinției suedeze, care introduce un al patrulea criteriu privind fondul economic minim alături de cele trei deja existente (dispoziția privind sediul, deținerea unui cont bancar european în UE și rezidența fiscală a angajaților). Cel de-al patrulea criteriu adăugat este ca majoritatea întâlnirilor consiliului de administrație al entității să aibă loc în statul membru al entității. Opiniile delegațiilor sunt încă divergente cu privire la numărul de criterii și care criterii ar trebui îndeplinite ca entitatea să aibă fond economic. Un alt aspect discutat este schimbul de informații. Președinția suedeză invitase delegațiile să analizeze modul în care informațiile schimbate pot fi utile pentru statele membre și ce informații ar trebui solicitate entităților-paravan. În viitorul apropiat nu se preconizează că va exista un acord cu privire la acest dosar. O dezbatere politică la nivel ministerial ar trebui să aibă loc în cadrul ședinței ECOFIN din mai.

Contribuția UE la rezoluția ONU în domeniul fiscal

Vineri, 17 martie, UE a transmis contribuția la consultarea publică referitoare la rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) privind Promovarea cooperării fiscale internaționale incluzive și eficiente la nivelul Națiunilor Unite, care susține un rol mai important al ONU în politica fiscală. Statele membre UE recunosc faptul că ONU poate juca un rol esențial în promovarea cooperării globale în domeniul fiscalității. În același timp, acestea își exprimă susținerea pentru cadrul general OCDE și realizările acestuia în ceea ce privește chestiunile fiscale, în special soluția pe doi piloni. Statele membre UE adaugă faptul că activitatea ONU ar trebui să sprijine procesul de negociere aflat în desfășurare, „evitând în același timp dublarea nejustificată a eforturilor internaționale și un risc al generării unor rezultate inconsecvente la nivel global”. Deși eficacitatea cadrului general OCDE în tratarea preocupărilor țărilor aflate în dezvoltare a fost adesea criticată, UE afirmă că susține „participarea eficientă a țărilor aflate în dezvoltare la procesul decizional la nivelul forumului multilateral existent”.

Vietman s-a alăturat convenției multilaterale OCDE pentru combaterea evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale

Miercuri, 22 martie, Vietnam a semnat Convenția multilaterală privind asistența administrativă reciprocă pe probleme fiscale, numărul jurisdicțiilor care participă la Convenție ajungând astfel la 147. Convenția le permite jurisdicțiilor să se implice în activități de asistență pe probleme fiscale, cum ar fi schimbul de informații la cerere, schimb de informații spontan, schimb de informații automat, examinări fiscale în străinătate, examinări fiscale simultane și asistență în colectarea impozitelor. Aceasta garantează măsuri de protecție extinse pentru protejarea drepturilor contribuabililor. Convenția este principalul instrument pentru implementarea rapidă a Standardului pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare în chestiuni fiscale (Standardul Comun de Raportare (CRS)), care permite unui număr de peste 110 jurisdicții să schimbe automat informații privind conturi financiare din străinătate.

Blocați agenda! 28 iunie – Conferința ETAF privind SAFE

ETAF organizează, la 28 iunie, între orele 15.00 și 17.00, o conferință pe tema Analizarea propunerii SAFE: la ce ar trebui să se aștepte profesioniștii care activează în domeniul fiscal. În iunie 2023, Comisia Europeană plănuiește să prezinte o propunere pentru o directivă „pentru combaterea rolului facilitatorilor evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive în Uniunea Europeană” (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE). Planificarea fiscală agresivă este deseori numită „zona gri”. Definiția acesteia reprezintă una dintre principalele provocări și rămâne problematică întrucât fiecare contribuabil are dreptul să aleagă calea cel mai puțin impozitată. Comisia intenționează să propună criterii „clare și obiective” pentru definirea formelor de planificare fiscală agresivă care trebuie interzise. Aceste criterii vor reprezenta fundamentul propunerii SAFE. În acest context, ETAF ar dori să discute cu profesioniști care activează în domeniul fiscal, reprezentanți ai UE și reprezentanți ai mediului academic ce anume constituie planificare fiscală agresivă din punctul lor de vedere și modul în care Comisia intenționează să o definească fără a descuraja planificarea fiscală legitimă și a interfera cu activitatea profesioniștilor din domeniu care respectă legea. Vorbitorii vor fi anunțați în curând. Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română. Conferința se va desfășura la Bruxelles și va fi transmisă în direct pe site-ul și conturile de social media ale ETAF.

Declinarea responsabilității:

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu a

Leave your comment