ORE RESTANTE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ LA 31.12.2021

Aici puteti verifica orele de pregătire profesională ramase de efectuat la 31.12.2021 (click aici)

Vă reamintim că până la finalul anului 2021 fiecare membru al CECCAR trebuia să parcurgă 40 de ore de pregătire profesională. 

Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua.

Orele restante din anii anteriori se recuperează obligatoriu și vor fi plătite.

Membrii care nu recuperează orele restante din anii anteriori, în anul 2022 nu beneficiază de facilitate financiară.

CECCAR recunoaște cursuri de pregătire profesională organizate de:

  • CAFR – cursuri din domeniul Auditului, în limita a 20 de ore CPD;
  • CCF – cursuri din domeniul Fiscalitate, în limita a 10 ore CPD;
  • INPPI - cursuri din domeniul Drept, în limita a 4 ore CPD;
  • ASPAAS – cursuri din domeniul Contabilitate, Fiscalitate, Guvernanță corporativă, Finanțe și management financiar, drept civil și legislație de afaceri, în limita a 10 ore CPD cumulat, în condițiile acceptării bilaterale a programei disciplinare anuale a părților.

Recunoașterea se face pe baza unei adeverințe eliberate de organismele mai sus menționate, la cererea persoanei interesate. Adeverința va cuprinde pe lângă datele de identificare, cursurile urmate (tematică, perioadă de organizare, număr de ore).

(postat la  11.01.2022)

Leave your comment