Precizari referitoare la inscrierea in Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2023
  1. Intocmirea “Listei experţilor contabili pe specializări” pe anul 2023, se va face doar în baza Fișelor de opțiuni și a Declarației pe propria răspundere transmise anual de către toți experţii contabili înscrişi în GEJ, care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare;
  2. În mod excepțional, în acest an, depunerea Fișei de opțiuni de către experții contabili se poate realiza până la data de 28 februarie 2023, termenul limita până la care se depune și Raportul anual de activitate;
  3. . Experții contabili care nu vor îndeplini condițiile de acordare a vizei de exercitare a profesiei pe anul 2023 , vor fi excluși de către filială din Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2023, care se va transmite la DUANPAC, spre a fi înaintată Serviciului Profesii Juridice Conexe din cadrul Ministerului Justiției.

Leave your comment