Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 585 din 16 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. Actul normativ a fost promovat în contextul modificărilor aduse, prin OG nr. 11/2022, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Astfel, prin OPANAF nr. 1090/2022 se reglementează următoarele:

 regulile generale privind comunicarea, accesul, utilizarea și furnizarea serviciului „Spațiul privat virtual”;

♦ mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică în mediul electronic;

♦ identificarea în mediul electronic și înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică, precum și a reprezentanților sau împuterniciților acestora;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine

mof1706

Leave your comment