Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și schema de ajutor de stat aferentă, publicate în Monitorul Oficial

OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 780 din 26 august 2020.

Actul normativ este structurat pe două capitole:

1) Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, cu trei secțiuni;   

2)  Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM FACTOR  – Produs de garantare a creditului comercial, cu opt secțiuni.

După cum am mai informat, OUG are în vedere crearea unor facilități privind satisfacerea necesităților financiare ale unei firme în condiții cât mai avantajoase, în acest scop identificând ca sursă de finanțare creditul comercial, care deține în țări cu economie de piață dezvoltată o pondere importantă. Creditul comercial este acel credit acordat de un furnizor de mărfuri sau prestator de servicii unui cumpărător, în baza căruia plata mărfurilor/serviciilor se realizează la o dată ulterioară, stabilită de comun acord. Acordarea creditului comercial poate fi privită ca o problemă de alocare (investire) a capitalului, iar extinderea acestuia constituie o investiție care se concretizează în creșterea profiturilor rezultată din mărimea vânzărilor.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mof2708

Leave your comment