Proiectul de modificare a Normelor de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA, în consultare publică pe site-ul MFP

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin HG nr. 282/2020. Potrivit inițiatorilor proiectului, principalele modificări propuse au în vedere transpunerea și corelarea la nivelul normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, a modificărilor efectuate la nivelul OUG nr. 110/2017, care au format obiectul de reglementare a OUG nr. 143/2020 și care au avut în vedere implementarea la nivelul programului a modificărilor schemei de ajutor de stat instituite prin Programul IMM – Invest, aprobate de Comisia Europeană, care a emis decizia de autorizare C92020 5555 din 7 august 2020.

Intervențiile legislative propuse vizează, după cum se precizează în Nota de fundamentare a proiectului, următoarele aspecte detaliate la nivelul normelor de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA:

 modificarea titlului actului normativ, în concordanță cu modificările aduse titlului normei primare, astfel: HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA;

▪ modificarea perioadei de subvenționare a dobânzii pentru o perioadă fixă de 8 luni, astfel încât și IMM-urile care au accesat Programul într-o etapă ulterioară să beneficieze de aceleași avantaje precum cele acceptate în prima etapă;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mfp0309

Leave your comment