Revenim cu o informare pentru experții contabili judiciari – Depunerea decontului pentru lucrările de expertiză contabilă

Tribunalul Constanța ne-a informat că deconturile pentru lucrările de expertiză contabilă se vor primi până la data de Întâi ale lunii pentru luna anterioară. Acestea pot fi trimise și pe e-mail. Deconturile trimise după această dată nu vor fi luate în considerare la plățile pentru luna curentă. Vor fi dencotate ulterior.

Deconturile trebuie să cuprindă toate materialele care sunt afișate pe portalul Tribunalului Constanța la rubrica Bine de știut. http://portal.just.ro/118/SitePages/bine.aspx

În cazul în care sunt mai multe dosare la decontare se va întocmi un singur decont.

Consultarea fizică a Registrului de Evidență Onorarii nu va mai fi posibilă. Informații despre aceste onorarii pot fi obținute telefonic.

În cazul experților care au un număr mare de expertize, consultarea onorariilor este posibilă numai în urma unei planificări telefonice la Biroul de Expertize Judiciare.

La adresa de mail: tr-constanta-blej@just.ro se pot comunica deconturile, documentele anexă și orice corespondență legată de expertizele judiciare dispuse de instanțele de judecată.

Leave your comment