Rezultatele finale la examenul de admitere stagiu, sesiunea 01 – 03 octombrie 2021

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de admitere la stagiu, sesiunea 01-03 octombrie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri:

Rezultate finale contabil autorizat - https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-CA-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021_site.pdf

Rezultate finale contabil autorizat cu studii superioare - https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-finale-CAS-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021.pdf

Rezultate finale expert contabil - https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-finale-EC-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021.pdf

Rezultate finale absolventi de masterat - https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-finale-Master-EC-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021.pdf

Candidații declarași respinși:

Pentru a veni în sprijinul candidaților declarați respinși CECCAR va organiza în  perioada 04 - 05 decembrie 2021 sesiunea extraordinară a examenului de admitere la stagiu.

Pentru candidații care depun dosarele de înscriere până în data de 19 noiembrie 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online gratuite, în care se va pune accent în special pe disciplinele la care s-a obținut un nivel scazut de promovabilitate, în sesiunea din octombrie 2021.

Pentru înscrierea candidaților declarați respinși la sesiunea octombrie 2021 nu se vor mai solicita documentele depuse pentru sesiunea din 01 - 03 octombrie 2021,  care în prezent sunt în vigoare. Astfel, candidații vor depune:

  • cererea de înscriere;
  • dovada achitării taxa reduse de înscriere la examen (500 lei pentru categoria expert contabil, 350 lei pentru categoria contabil autorizat, 75 de lei pentru absolventii de masterat care au de sustinut examen la o disciplina);
  • acordul GDPR ;
  • acordul de înregistrare audio-video;
  • 2 fotografii tip buletin.

Plata taxei de înscriere se face în contul:

Beneficiar: CECCAR Filiala Constanta, CUI: RO7426179

Cont bancar: RO10 BTRL RONC RT0V 2581 5610, Banca Transilvania

Leave your comment