Un document pe tema Aplicării Cadrului general conceptual al Codului IESBA în circumstanțele create de COVID-19: scenarii pentru serviciile fiscale și de evaluare, publicat de IFAC

Consiliul pentru Standarde Profesionale și Etice Contabile (APESB) și Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) au lansat, la 31 iulie a.c., o nouă publicație: Aplicarea Cadrului general conceptual al Codului în circumstanțele create de COVID-19: scenarii pentru serviciile fiscale și de evaluare, prin care oferă consultanță profesioniștilor contabili în aplicarea Cadrului general conceptual din Codul internațional de etică pentru profesioniștii contabili (inclusiv standardele internaționale de independență) (denumit în continuare „Codul”) în anumite circumstanțe determinate de pandemia de COVID-19. Publicația ilustrează patru scenarii care acoperă servicii sau activități legate de impozitare și servicii de evaluare. Două scenarii includ orientări pentru contabilii profesioniști în practica publică, iar celelalte două se concentrează asupra profesioniștilor contabili angajați.

Documentul a fost elaborat de personalul APESB ca una dintre inițiativele unui grup de lucru format de IESBA și Normalizatorii Naționali de Standarde (NSS) din Australia, Canada, China, Africa de Sud, Marea Britanie și SUA. Mandatul grupului este de a dezvolta resurse de sprijin pentru implementare care să-i ajute pe contabili atunci când aplică prevederile Codului în circumstanțele create de pandemia de COVID-19.

Publicația este disponibilă în limba engleză pe site-ul IESBA.

Ca parte a activității sale de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România va pune la dispoziție, în curând, și traducerea în limba română a documentului.

ifac0308

Leave your comment