(UPDATE) Procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020. Principalele prevederi

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

Recent a fost publicată în Monitorul Oficial HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Principalele prevederi

1. Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă al salariaților (75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă) se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj la cererea angajatorilor.

Cererea este însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute în ordonanța de urgență

b) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

Cererea și documentele se depun în format electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora angajatorii au sediul social.

Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

ceccar0209

Leave your comment