Vă reamintim că până la finalul anului 2021 fiecare membru al CECCAR trebuie să parcurgă 40 de ore de pregătire profesională. Formularele de înscriere la curs vor fi trimise prin e-mail doar membrilor care mai au de efectuat cursuri.

Vă reamintim că până la finalul anului 2021 fiecare membru al CECCAR trebuie să parcurgă 40 de ore de pregătire profesională. Formularele de înscriere la curs vor fi trimise prin e-mail doar membrilor care mai au de efectuat cursuri.

Înscrierea și neparticiparea la curs înseamnă blocarea unui alt coleg care vrea să asiste la pregătirea profesională. Lista de înscriere se închide automat după completarea celor 200 de locuri.

Prezența fizică online la fiecare curs este de 5 ore (echivalent a 10 ore curs de dezvoltare profesionala CPD).

CECCAR recunoaște cursuri de pregătire profesională organizate de:

  • CAFR – cursuri din domeniul Auditului, în limita a 20 de ore CPD;
  • CCF – cursuri din domeniul Fiscalitate, în limita a 10 ore CPD;
  • INPPI - cursuri din domeniul Drept, în limita a 4 ore CPD;
  • ASPAAS – cursuri din domeniul Contabilitate, Fiscalitate, Guvernanță corporativă, Finanțe și management financiar, drept civil și legislație de afaceri, în limita a 10 ore CPD cumulat, în condițiile acceptării bilaterale a programei disciplinare anuale a părților.

Recunoașterea se face pe baza unei adeverințe eliberate de organismele mai sus menționate, la cererea persoanei interesate. Adeverința va cuprinde pe lângă datele de identificare, cursurile urmate (tematică, perioadă de organizare, număr de ore).

Leave your comment