Vă reamintim că până la finalul anului 2021 fiecare membru al CECCAR trebuie să parcurgă 40 de ore de pregătire profesională

În acest sens le reamintim celor înscriși de cursurile organizate la filiala Constanța:

- Miercuri, 07 aprilie 2021, 15:00-20:00 , Wellness financiar! – Despre bani pe termen lung -  Vlad Nicolaescu și Dan Chitic, specialiști din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)

- Vineri, 09 aprilie 2021, ora 16:00 - Raportarea aranjamentelor transfrontaliere (DAC6) – lector Oanea Nadia

- Marți, 20 aprilie 2021, ora 16:00 - Tratamente contabile și implicații fiscale în era digitală. Abordări specifice comerțului electronic – lector Popa Adriana Florina

Locurile au fost ocupate.

Filiala face demersuri pentru organizarea de alte cursuri dedicate doar membrilor săi. Formularele de înscriere vor fi trimise pe mail.

Înscrierea și neparticiparea la curs înseamnă blocarea unui alt coleg care vrea să asiste la pregătirea profesională.

Link-ul pentru accesul pe platforma Zoom.us, în vederea participării la curs, se va transmite ulterior prin e-mail, în ziua cursului.

Cursul se va organiza în sistem online, pe platforma Zoom. Înscrierea la curs se face prin accesarea link-ului de înscriere transmis de către filială. Formularele de cerere vor fi închise după înscrierea numărului maxim de participanți aprobați pentru fiecare curs. Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere, deorece acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor
Prezența fizică online la fiecare curs este de 5 ore (echivalent a 10 ore curs dezvoltare profesionala CPD)

CECCAR recunoaște cursuri de pregătire profesională organizate de:

  • CAFR – cursuri din domeniul Audituluiîn limita a 20 de ore CPD;
  • CCF – cursuri din domeniulFiscalitate, în limita a 10 ore CPD;
  • INPPIcursuri din domeniul Drept, în limita a 4 ore CPD;
  • ASPAAS – cursuri din domeniul Contabilitate, Fiscalitate, Guvernanță corporativă, Finanțe și management financiar, Drept civil și legislație de afaceri, în limita a 10 ore CPD cumulat, în condițiile acceptării bilaterale a programei disciplinare anuale a părților.

Recunoașterea se face pe baza unei adeverințe eliberate de organismele mai sus menționate, la cererea persoanei interesate. Adeverința va cuprinde pe lângă datele de identificare, cursurile urmate (tematică, perioadă de organizare, număr de ore).

Leave your comment