Informaţii utile

Vă informăm că nu se mai pot face înscrieri la cursurile de pregătire profesională organizate în zilele de 06, 07, 08, 09 octombrie 2020, deoarece seriile au fost completate.

Urmează să vă trimitem informații despre organizarea următoarelor cursuri.

Înscrierea la curs și neparticiparea la acesta elimină dreptul altui membru de a-și efectua orele de pregătire profesională.

(05 octombrie 2020).

_____________________________________________________________________________________________

Aici puteti verifica orele de pregatire profesionala ramase de efectuat la 30.09.2020 (click aici)

REGULI DE PARTICIPARE LA CURSURILE DESFĂȘURATE ÎN SISTEM ON-LINE (mai multe informatii)

02/10/2020

_____________________________________________________________________________________________

Vă reamintim:

Art. 5. – Neplata cotizaţiei de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului in curs, atrage aplicarea unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate. Neplata cotizatiilor pe o perioadă de un an calculata de la data termenului scadent de plata conform art. 3, al (1), atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 3. – (1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe si variabile este 28 februarie a anului curent. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora. (extras din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR)

(29 septembrie 2020)

 

Art. 7. – (4) In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:

-800 lei/an pentru persoanele fizice;

-800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila.

Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %.

 

Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

CECCAR Filiala Constanta este centru de examen pentru sesiunea examenului de acces desfășurat în octombrie 2020. Sunt arondate filialele: Braila, Constanta, Ialomita. Intrarea in sala este permisa in baza cartii de identitate. (mai multe informatii)

_____________________________________________________________________________________________

Program de formare gratuit pentru pregătirea candidaților la examenul de acces

Candidații care achiziționează Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat și se înscriu la sesiunea examenului de acces din zilele de 02 și 04 octombrie 2020 beneficiază de un program de formare gratuit în perioada 21 – 26 septembrie 2020 (6 zile de pregătire), după cum urmeaza:

DATA Tema curs
21.09.2020 OMFP (5 ore)
22.09.2020 IFRS (5 ore)
23.09.2020 Fiscaliate (5 ore)
24.09.2020 Audit + Etică (5 ore)
25.09.2020 Expertiză contabilă + Drept (5 ore)
26.09.2020 Evaluare + Contabilitate managerială (5 ore)

________________________________________________________________________________________________________________________


Examenul de acces si efectuarea stagiului

Examenul de aptitudini

________________________________________


Vă prezentăm Decizia nr. 96/14.05.2020 a Președintelui Curții de Apel Constanța privind instituirea unor măsuri de disciplină sanitară și profilaxie ocazionate de pandemia de coronavirus COVID-19, măsuri aplicabile la nivelul instanțelor arondate. (click aici)


ANUNȚ: În atenția experților contabili judiciari (Click aici)


Calendar acțiuni stagiu 2020 (Click aici)

Calendar cursuri stagiu 2020 (Click aici)

Participarea stagiarilor la cursurile online este obligatorie.


Precizari completare cerere SPV

Formular unic de completare a declaratiilor electronice

Precizari cu privire la completarea cererilor de inregistrare in serviciul SPV


CURSURI ORGANIZATE de filiala CONSTANTA in anul 2020

Cursurile se vor desfășura online în sistem de webinar, sunt cursuri interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR ce au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.