Informaţii utile

REGULI DE PARTICIPARE LA CURSURILE DESFĂȘURATE ÎN SISTEM ON-LINE (mai multe informatii02/10/2020

____________________________________________________________________________________________

Art. 5. – Neplata cotizaţiei de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului in curs, atrage aplicarea unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate. Neplata cotizatiilor pe o perioadă de un an calculata de la data termenului scadent de plata conform art. 3, al (1), atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. – (1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe si variabile este 28 februarie a anului curent. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora. (extras din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR)

(29 septembrie 2020)

Art. 7. – (4) In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:

-800 lei/an pentru persoanele fizice;

-800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila.

Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %.

Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua.


Examenul de acces si efectuarea stagiului

Examenul de aptitudini


Vă prezentăm Decizia nr. 96/14.05.2020 a Președintelui Curții de Apel Constanța privind instituirea unor măsuri de disciplină sanitară și profilaxie ocazionate de pandemia de coronavirus COVID-19, măsuri aplicabile la nivelul instanțelor arondate. (click aici)


ANUNȚ: În atenția experților contabili judiciari (Click aici)


Participarea stagiarilor la cursurile online este obligatorie.