Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Vlad Elena Lupu Laura Coitu Ecaterina Doinița
Onicel Ion Marșavela Luminița Polixenia
Ciobănel Larisa
Cristea Alina Eugenia
Drăghici Violeta Margareta
Oroșan - Barbu Mihaela Alina

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Vlad Elena Lupu Laura
Onicel Ion

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Ciupală Ștefan Sufragiu Mariana Coman Mioara
Radu Tiberiu Emil Oprișan Claudia
Adetu Daniela
Simion Daniela

Comisia de cenzori

Membru titular
Sofrone Iuliana

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Vlad Elena Adetu Daniela
Aldea Elena Liliana
Aragea Isabela
Nistor Dorița
Jguma Cristina Florina

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou stagiu si dezvoltare profesionala Șef birou administrativ
Popescu Cornel Gomoi Ionela Vlădușel Liliana Gogoașă Eugenia

Auditor

Auditor de calitate
Pop Ioan