Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Vlad Elena Aldea Elena Liliana Coitu Ecaterina Doinița
Ciupala Stefan Marșavela Luminița Polixenia
Sima Violeta
Spălățelu Mariana
Ilie Iuliana

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Vlad Elena Spălățelu Mariana
Ciupală Ștefan

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Catargiu Cezar Teodor Sufragiu Mariana Anton Lavinia
Radu Tiberiu Emil

Comisia de cenzori

Membru titular
Chelariu Camelia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Ivașcu Gheorghe Adetu Daniela
Aldea Elena Liliana
Aragea Isabela
Nistor Dorița
Jguma Cristina Florina

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou stagiu si dezvoltare profesionala Șef birou administrativ
Popescu Cornel Gomoi Ionela Vlădușel Liliana Gogoașă Eugenia

Auditor

Auditor de calitate
Pop Ioan