Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Ivașcu Gheorghe Spălățelu Mariana Nistor Dorița
Aldea Elena Liliana Moldoveanu Octavian
Ciupala Stefan
Sima Violeta
Ilie Iuliana

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Ivașcu Gheorghe Spălățelu Mariana
Ciupală Ștefan

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Catargiu Cezar Teodor Adetu Daniela Anton Lavinia
Bogdan Ramona Caprinciu Nicu
Iorgu Constantin Chiriac Stere
Târnoveanu Aureliu Niculescu Victoria
Vanghele Cristian

Comisia de cenzori

Membru titular
Chelariu Camelia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Ivașcu Gheorghe Adetu Daniela
Aldea Elena Liliana
Aragea Isabela
Nistor Dorița
Jguma Cristina Florina

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou stagiu si dezvoltare profesionala Șef birou administrativ
Buzoescu Vasile Gomoi Ionela Gogoașă Eugenia

Auditor

Auditor de calitate
Pop Ioan