În atenția experților contabili judiciari

La întocmirea  lucrărilor de expertiză vă rugăm să respectați norma profesională 3531, potrivit căreia “Constatările și concluziile motivate ale expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă trei capitole: Capitolul I – Introducere, Capitolul II – Desfășurarea expertizei contabile, Capitolul III – Concluzii. Structura celor trei capitole obligatorii trebuie respectată.”, precum și norma profesională 3514.1, potrivit căreia: “Expertul contabil numit / desemnat la cerere (a părților) sau din oficiu … nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. Aceștia trebuie să invoce în raportul de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente și tranzacții probate cu documente justificative și / sau evidențieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (intrebarea) care le-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară.

Leave your comment