În consultare publică, proiectul Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piață alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință

Ministerul Economiei a publicat în transparență decizională proiectul de ordin comun al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al ministrului Economiei pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET. Proiectul prevede instituirea, de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a Registrului electronic național al operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET (Registrul AFM-APR). Totodată, se stabilesc modelul și conținutul Registrului AFM-APR, precum și modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare în Registrul AFM-APR”.

Cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR se transmite în platforma e-tax gestionată de AFM, după transmiterea și aprobarea cererii de înrolare în serviciul „Depunere declarații online” în conformitate cu prevederile art. 6 și art. 7 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare. Operatorii economici înrolați în platforma e-tax pot adera la Registrul AFM-APR prin transmiterea cererii de înregistrare în Registru. Pentru transmiterea cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR prin mijloace electronice de transmitere la distanță, operatorii economici utilizează platforma e-tax existentă pe site-ul AFM.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment