Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 15 mai 2023

Ambasadorii UE au convenit asupra DAC8

Miercuri, 10 mai, ambasadorii statelor membre (Coreper) și-au dat acordul în ceea ce privește cel mai recent text de compromis al președinției suedeze referitor la cel de-al optulea amendament la Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC8), ceea ce deschide calea pentru încheierea unui acord formal în cadrul ședinței Ecofin din 16 mai. Statele membre au eliminat din text penalitățile minime propuse de Comisia Europeană în cazul unei încălcări a obligațiilor de raportare ale DAC. În prezent, textul precizează că „penalitățile ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare”, punând în evidență că „alegerea penalităților rămâne la latitudinea statelor membre”. ETAF consideră oportune aceste modificări, întrucât sancțiunile minime propuse erau principala preocupare asupra căreia a atras atenția în documentul de poziție emis pe marginea propunerii. Totodată, s-au efectuat modificări și în cazul schimbului automat de norme fiscale. Statele membre doresc să vizeze normele transfrontaliere avansate emise, modificate sau reînnoite după 1 ianuarie 2026 și situațiile în care volumul tranzacției sau seriilor de tranzacții aferente normei transfrontaliere avansate depășește 1,5 milioane de euro ori măsura în care norma transfrontalieră avansată determină măsura în care o persoană este sau nu este rezidentă în scopuri fiscale în statul membru emitent al normei. Statele membre au adăugat și o prevedere prin care tratează decizia recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene de invalidare a dispozițiilor de raportare din DAC6 ce încalcă privilegiul profesional. Paralel, Parlamentul European își finalizează opinia fără caracter obligatoriu cu intenția de a o supune la vot în comisia ECON, la 30 mai, și în plen, în luna iulie. Amendamentele redactate de grupurile politice se referă la domeniul de aplicare, aspectele legate de confidențialitate, obligațiile intermediarilor, nivelul minim propus al penalităților, precum și definiția unei persoane cu avere netă mare.

Raport de sinteză privind răspunsurile primite la consultarea publică privind BEFIT

Luni, 8 mai, Comisia Europeană a publicat un raport de sinteză al răspunsurilor pe care le-a primit la consultarea publică lansată în legătură cu inițiativa sa „Întreprinderile din Europa: Cadru pentru impozitarea veniturilor (BEFIT)”. Per ansamblu, Comisia a primit 77 de răspunsuri la sondaj. Aproape două treimi dintre respondenți (50/77) au fost de acord că situația curentă cu 27 de sisteme fiscale naționale diferite pentru întreprinderi generează probleme în piața internă. În ceea ce privește domeniul de aplicare, majoritatea respondenților au considerat „eficient” și „foarte eficient” să existe un prag al aplicării obligatorii cu posibilitatea ca întreprinderile (inclusiv IMM-urile) aflate sub prag să opteze să fie incluse. Cei mai mulți dintre respondenți au considerat că un prag pentru grupurile cu venituri consolidate de peste 750 de milioane de euro ar fi „eficient” sau „foarte eficient”. Printre altele, respondenții au fost întrebați dacă văd orice beneficii pe care inițiativa BEFIT le-ar putea aduce legat de costurile actuale de conformitate și administrative. Aceștia au exprimat opinii mixte cu privire la măsura în care abordarea propusă ar conduce la simplificări, iar unii dintre aceștia au considerat că aceasta ar conduce la costuri de conformitate și administrative mai mari. Totodată, majoritatea respondenților au afirmat că simplificările legate de depunerea declarațiilor fiscale ar fi cele mai utile în ceea ce privește reducerea sarcinii legate de conformitate și a celei administrative.

Directiva UE pentru implementarea Pilonului II, atacată în instanță

O companie identificată drept „VF” a depus o cerere la Tribunalul General al Uniunii Europene pentru contestarea validității directivei UE pentru implementarea impozitului minim global (așa-numitul Pilon II al acordului OCDE). Potrivit unui rezumat al cererii, publicat luni, 8 mai, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, compania a argumentat că instanța ar trebui să anuleze excepția pentru veniturile din transportul internațional inclusă în directivă. Compania a remarcat că articolul 17 al directivei de implementare exclude unele venituri din activități de transport acoperite de regimurile fiscale pe tonaj ale statelor membre UE, altele decât veniturile din transporturile internaționale și veniturile aferente calificate din transporturile internaționale. Totodată, s-a remarcat că directiva UE nu stabilește măsuri de tranziție pentru contribuabilii care realizează investiții substanțiale bazându-se pe regimurile fiscale pe tonaj naționale. Compania a argumentat că prin această directiva se încalcă legislația europeană, inclusiv principiul tratamentului echitabil al întreprinderilor comparabile și principiul proporționalității. Compania a susținut și faptul că directiva încalcă principiul protejării așteptărilor legitime și al certitudinii legale.

OCDE raportează progresul în ceea ce privește Pilonul I și Pilonul II

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a furnizat câteva informații privind progresul realizat în legătură cu Pilonul I și Pilonul II ale acordului OCDE în raportul fiscal către miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale ai G7, publicat joi, 11 mai. Potrivit acestuia, OCDE dezvoltă un mecanism de comunicare sigur care să permită discuții confidențiale între administrațiile fiscale și contribuabili în sprijinul reformei fiscale globale pe doi piloni și se așteaptă ca acesta să fie operațional nu mai târziu de 2024. „Pentru a valorifica potențialul tehnologiei digitale pentru administrațiile fiscale, în prezent se desfășoară activități coordonate pentru a construi un mecanism de comunicare sigur care să le permită atât administrațiilor fiscale, cât și contribuabililor să se implice în discuții confidențiale și să partajeze documente în siguranță într-un mediu transfrontalier”, se arată în raport. Totodată, OCDE lucrează la standardizarea unei declarații informative GLOBE pe care societatea-mamă a unui grup de multinaționale aflate în domeniul de aplicare o poate depune într-o jurisdicție care are un acord calificat al autorității competente cu jurisdicțiile entităților sale componente. Principii similare fundamentează activitatea în decurs de finalizare privind măsura „Amount A” a Pilonului I, adaugă raportul, indicând o abordare unică pentru depunerea declarațiilor fiscale și a pachetelor de documente aferente măsurii și procese avansate de revizuire a certitudinii în baza măsurii „Amount A”.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-a adresat eurodeputaților

Marți, 9 mai, Parlamentul European s-a reunit în plen pentru dezbaterea „Aceasta este Europa” cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. În discursul său, cancelarul s-a concentrat pe provocări-cheie pentru viitorul UE, inclusiv războiul din Ucraina și necesitatea unei cooperări consolidate în domeniul apărării, necesitatea unei deschideri mai ample față de restul lumii, o politică de expansiune mai onestă și reforma tratatelor. De asemenea, acesta a făcut apel la extinderea procesului de adoptare a deciziilor prin majoritate calificată în ceea ce privește tratarea politicii externe și a fiscalității. Ca reacție la afirmațiile cancelarului, eurodeputații i-au cerut liderului să se implice mai mult în implementarea politicilor sale și să asigure livrări mai rapide către Ucraina. În special, numeroși eurodeputați au solicitat un sprijin continuat pentru Ucraina în lupta împotriva agresiunii Rusiei până când este asigurată pacea, în timp ce alții au criticat Germania pentru furnizarea unui sprijin întârziat Ucrainei. Numeroși eurodeputați i-au cerut cancelarului Scholz să urgenteze adoptarea unei Convenții înainte de alegerile europene din 2024 și au abordat, totodată, necesitatea unui sprijin sporit pentru cetățenii UE în contextul crizelor energetică și climatică.

Eurodeputații încep lucrările la pachetul TVA în era digitală

Eurodeputatul Oliver Chastel (Partidul Renew Europe, Belgia) și-a publicat recent proiectul de raport pentru comisia ECON privind pachetul TVA în era digitală. În proiectul său de raport, acesta afirmă că dorește să obțină un echilibru sporit între obiectivele combaterii fraudelor și dificultățile pentru întreprinderi care ar putea apărea din cauza aplicării noilor norme propuse. În special, acesta este de părere că un termen de zece zile lucrătoare pentru emiterea și declararea facturilor ar fi mai realist pentru întreprinderi, în special IMM-uri, decât termenul de două zile propus de Comisie. Totodată, Oliver Chastel consideră că este necesar să se consolideze protecția datelor atât pentru protejarea confidențialității cetățenilor, cât și a secretelor de afaceri ale companiilor, prin stocarea datelor chiar în cadrul companiilor. De asemenea, acesta insistă asupra cooperării strânse între toți actorii implicați în combaterea fraudei în materie de TVA, în special EPPO, Eurofisc, Europol și Eurojust. Pentru a limita costurile de conformitate atât pentru companii, în special IMM-urile, cât și pentru administrațiile fiscale, Oliver Chastel solicită Comisiei Europene să elaboreze un program informatic sigur și fiabil prin care să asigure conectarea administrațiilor naționale cu sistemul VIES central. În final, raportorul este de părere că perioadele de implementare ar trebui reevaluate și ar trebui acordat mai mult timp companiilor și administrațiilor naționale (cel puțin încă un an) pentru a pregăti și coordona intrarea în vigoare a dispozițiilor de raportare digitală, tratamentul TVA al economiei platformelor, precum și procedura unică de înregistrare în scopuri de TVA și actualizarea ghișeului unic pentru importuri (Import One Stop Shop – IOSS). Votul pentru acest raport în comisia ECON este programat în luna octombrie a acestui an.

Nou studiu al Observatorului fiscal european privind evitarea obligațiilor fiscale și vânzările

Observatorul fiscal european a publicat miercuri, 10 mai, un nou studiu ce investighează influența evitării obligațiilor fiscale de către companii (CTA) asupra vânzărilor de la nivelul firmelor și implicațiile agregate ale acesteia. Scopul acestui studiu este de a demonstra că evitarea obligațiilor fiscale le-a acordat un avantaj competitiv firmelor care au aceste practici. Autorii au constatat că extinderea relativă a evitării obligațiilor fiscale de către companii a contribuit semnificativ la creșterea concentrării industriilor începând cu anii ʼ90. Potrivit acestora, în anumite sectoare de activitate, cum ar fi cel al producției chimice, comerțul cu amănuntul în afara magazinului sau produse informatice, evitarea obligațiilor fiscale de către firmele mari ar putea explica până la 30% din creșterea concentrării industriilor. De asemenea, aceștia au constatat că evitarea obligațiilor fiscale poate distorsiona cotele de piață și poate influența producția reală în multe industrii dincolo de impactul său asupra veniturilor guvernamentale. Autorii argumentează că aplicarea politicii fiscale pentru companii poate ajuta la diminuarea concentrării industriilor. Normele Comisiei Europene împotriva scutirilor fiscale acordate anumitor companii pun în evidență și mai mult necesitatea unor politici fiscale coordonate pentru a asigura competiția justă în cadrul Uniunii Europene, afirmă autorii. În opinia lor, politica fiscală ar trebui să fie o parte esențială a politicii privind competiția, iar factorii decizionali trebuie să lucreze la politici fiscale coordonate pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate firmele.

Reminder: Conferința ETAF privind SAFE din 28 iunie

Înregistrați-vă aici: https://sweapevent.com/ETAFConference28June

Conferința ETAF: Analizarea propunerii SAFE: la ce ar trebui să se aștepte profesioniștii din domeniul fiscal

15:00 – 17:00

@Stanhope Hotel, Rue du Commerce 9, 1000 Bruxelles

În iunie 2023, Comisia Europeană plănuiește să prezinte o propunere pentru o directivă „pentru combaterea rolului facilitatorilor evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive în Uniunea Europeană” (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE).

Planificarea fiscală agresivă este deseori numită „zona gri”. Definiția acesteia reprezintă una dintre principalele provocări și rămâne problematică întrucât fiecare contribuabil are dreptul de a alege calea cel mai puțin impozitată.

Comisia intenționează să propună criterii „clare și obiective” pentru definirea formelor de planificare fiscală agresivă care trebuie interzise. Aceste criterii vor reprezenta fundamentul propunerii SAFE.

În acest context, ETAF ar dori să discute cu profesioniști din domeniile financiar-contabil și fiscal, reprezentanți ai UE și reprezentanți ai mediului academic ce anume constituie planificare fiscală agresivă din punctul lor de vedere și modul în care Comisia intenționează să o definească fără a descuraja planificarea fiscală legitimă și a interfera cu activitatea profesioniștilor din domeniu care respectă legea.

15:00-Primirea participanților

15:30 Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, președintele ETAF

15:35 Discurs de deschidere susținut de Michael Schick, șef de birou în cadrul ETAF

15:45 Dezbatere în panel moderată de Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes:

•   Benjamin Angel, Director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică, DG TAXUD, Comisia Europeană

•   Paul Tang, eurodeputat și președinte al subcomisiei FISC a Parlamentului European

•   Manon  François, cercetător la Observatorul fiscal al UE

•   Andrea Rabb, expert în domeniul fiscal, membru al Consiliului ETAF și vicepreședinte pentru afaceri internaționale al Moklasz

15:55 Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, președintele ETAF

16:00 Recepție

Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română.

Conferința va fi transmisă în direct pe site-ul și conturile de social media ale ETAF.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerat drept declarație scrisă în numele ETAF.

Sursă foto: European Tax Adviser Federation – ETAF

Leave your comment