Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 7 martie 2023

OCDE va demara revizuirile inter pares cu privire la Pilonul II în 2023

OCDE va demara un proces de revizuire inter pares în acest an pentru a evalua adoptarea la nivel național de către state a normelor Pilonului II, iar la final va publica rezultatele pe site-ul său, a declarat Achim Pross, director-adjunct al Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE, luni, 27 februarie, în cadrul unui webinar din seria OCDE Tax Talks. Revizuirea are ca scop evaluarea statelor pe măsură ce acestea proiectează norme naționale pentru adoptarea normelor de combatere a erodării bazei globale (GLOBE) în baza Pilonului II. Pe măsură ce Pilonul II ia forma unei abordări comune, membrii Cadrului general incluziv nu trebuie să adopte normele, dar dacă o fac, aceștia trebuie să implementeze și să administreze o legislație națională în acord cu normele standard și alte îndrumări de la OCDE. Revizuirea inter pares va ajuta toate statele să se asigure că normele lor naționale sunt în acord cu normele standarde, a declarat Achim Pross.

Eurodeputații sunt divizați în privința necesității DEBRA

Miercuri, 1 martie, membrii comisiei ECON a Parlamentului European au schimbat opinii referitoare la cele 109 amendamente depuse cu privire la indemnizația pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA) propusă de Comisia Europeană. Dezbaterea s-a concentrat în jurul potențialului impact al restrângerii ariei de acoperire a propunerii doar la IMM-uri sau extinderea acesteia prin furnizarea unor avantaje fiscale mai generoase. Raportorul pentru aviz responsabil de acest dosar, eurodeputatul Luděk Niedermayer (Partidul Popular European, Cehia), a considerat regretabil faptul că Consiliul nu a recunoscut importanța acestei propuneri și a decis să o suspende pe o perioadă nedeterminată. Totuși, numeroase grupuri au fost de părere că decizia Consiliului de a amâna soluționarea acestui dosar nu a fost nejustificată, date fiind circumstanțele economice curente. Eurodeputatul Claude Gruffat (Partidul Verde/Alianței Liberă Europeană, Franța) a afirmat că nu este momentul potrivit pentru a implementa măsuri care susțin capitalizarea companiilor pe cheltuiala trezoreriilor statelor membre. Eurodeputatul José Gusmão (Stânga Unită Europeană, Portugalia) a remarcat, de asemenea, că acordarea mai multor scutiri fiscale companiilor, pe lângă tendința generală de reducere a impozitării întreprinderilor, pare nejustificată. Eurodeputatul Evelyn Regner (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Austria) a explicat că plasarea în timp a propunerii DEBRA chiar înainte de lansarea unei propuneri pentru revizuirea cadrului pentru impozitarea veniturilor (BEFIT) îngreunează derularea activităților. Votul în comisia ECON cu privire la acest dosar este programat provizoriu pentru data de 28 martie.

EPPO trebuie să intensifice coordonarea cu statele membre legat de frauda în domeniul TVA

Pachetul European (EPPO) trebuie să-și intensifice coordonarea cu statele membre atunci când vine vorba de cazurile din ce în ce mai complexe de fraudă în materie de TVA, potrivit raportului său anual pentru anul 2022 publicat miercuri 1 martie. Până la finalul lui 2022, EPPO avea 1117 de investigații active cu daune totale estimate de 14,1 miliarde de euro, iar aproape jumătate din acestea (47%) au rezultat din frauda în materie de TVA. Fraudele grave în materie de TVA care implică două sau mai multe state membre generează daune de cel puțin 10 milioane de euro, acestea însumând aproape o cincime din infracțiunile economice investigate de EPPO până la finalul lui 2022, potrivit unui raport. EPPO declară că trebuie să efectueze ajustări legale și organizaționale pentru a se asigura că investighează și cercetează în mod adecvat toate cazurile de fraudă transfrontalieră în materie de TVA. Totodată, raportul identifică discrepanțe semnificative care trebuie adresate pentru ca EPPO să poată realiza o schimbare de durată, în special în lupta împotriva fraudei transfrontaliere în materie de TVA.

Operatorul unei platforme este considerat furnizorul serviciilor prestate în scopuri de TVA, transmite ECJ

Consiliul Uniunii Europene nu și-a depășit limitele autorității de implementare când a specificat că operatorul unei platforme, cum ar fi OnlyFans, este considerat a fi furnizorul serviciilor prestate, a decis Curtea Europeană de Justiție (ECJ) într-o hotărâre pronunțată marți, 28 februarie (Cazul C-695/20). Fenix International, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii, le permite fanilor din întreaga lume să cumpere conținut de la creatori. Fenix aplică doar 20% TVA la comisionul de 20% perceput pentru orice sumă plătită unui creator. Fenix a contestat poziția autorităților fiscale din Regatul Unit al Marii Britanii potrivit căreia ar trebui să plătească TVA pentru întreaga sumă primită de la un fan, argumentând că compania din Regatul Unit al Marii Britanii acționează în contul propriu. La acel moment, autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și-au fundamentat argumentele pe Regulamentul de punere în aplicare al Consiliului UE (1042/2013) care clarifică Directiva TVA. Directiva TVA stabilește că o persoană impozabilă, care în contextul unei prestări de servicii, acționează ca intermediar în nume propriu, dar în contul altei persoane, este considerat a fi furnizorul acelor servicii. În Regulamentul său de punere în aplicare, Consiliul UE precizează că o persoană impozabilă care se implică în prestarea electronică de servicii prin intermediul unei platforme online „se consideră că acționează în nume propriu, dar în contul furnizorului acelor servicii”. Persoana impozabilă care se implică în această prestare de servicii este întotdeauna considerată ca acționând în nume propriu, dar în contul furnizorului acestor servicii și este așadar considerată ea însăși furnizorul acestor servicii când autorizează facturarea clientului, prestarea acestor servicii sau stabilește condițiile generale ale acestei prestări. Prin urmare, Curtea a hotărât că este justificat ca Fenix să fie considerată ca fiind furnizorul serviciilor în baza Directivei TVA și că Regulamentul Consiliului UE este valid.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF. 

Sursă foto: European Tax Adviser Federation – ETAF

Leave your comment