Plata onorariilor aferente expertizelor contabile judiciare se achită pe data de 15 ale lunii

Urmare a discuțiilor purtate cu Biroul de expertize din cadrul Tribunalului Constanța, vă precizăm că termenul de depunere a deconturilor justificative este 15-01 ale lunii curente pentru luna viitoare.

Nedepunerea înscrisurilor menţionate anterior atrage amânarea efectuării plăţii până la îndeplinirea obligaţiilor respective, inclusiv decontarea acestora în luna următoare.

Plata sumelor cuvenite experţilor prin alimentarea conturilor indicate în facturile fiscale se va face în jurul datei de 15 ale lunii viitoare.

Mai multe detalii privind procedura de desfăşurarea activităţii Biroului Local pentru Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Constanţa găsiti pe portalul Tribunalului Constanța la rubrica Bine de știut împreună cu formularele necesare decontării.  (La rubrica Tipizate pentru experții judiciari)

Leave your comment