Cuantumul cotizațiilor profesionale pentru anul 2022 (cu facilitate)

Pentru anul 2022 se mențin facilitățile financiare pentru cotizațiile fixe și variabile la nivelul anului 2021, conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR astfel:

! Facilitățile financiare pentru cotizațiile profesionale se acordă sub condiția plății integrale și în termen a acestora, depunerea Raportului de activitate pentru anul 2021 și a Declarației privind modul de exercitare a profesiei în anul 2022 până la data de 28 februarie 2022, inclusiv.

! După data de 28 februarie 2022 cuantumul cotizațiilor fixe se majorează cu 100 lei, iar cotizația variabilă se va calcula cu procentul de 1,2%.

! Neplata cotizației fixe până la data de 30 septembrie a anului în curs, atrage aplicarea unei penalități de 25% din cuantumul sumei datorate. Neplata cotizațiilor profesionale pe o perioadă de un an, calculată de la data termenului scadent de plată, atrage radierea din Tabloul Corpului.

! Membrii Corpului, persoane fizice și juridice, care nu depun Declarația privind modul de exercitare a profesiei pe anul 2022 până la data de 30 septembrie a anului curent vor fi debitați cu cotizația fixă de 800 lei/an și suplimentar se vor calcula penalități de 25% la această sumă.

! Încasările se fac exclusiv online sau prin transfer bancar în contul: RO10BTRLRONCRT0V25815610 deschis la Banca Transilvania (CUI RO7426179)

Cuantumul cotizațiilor profesionale pentru anul 2022 (cu facilitate) sunt:

 1. MEMBRII ACTIVI

PERSOANE FIZICE

 • 700 lei  - experți contabili care își exercită profesia individual (cu viză și parafă)
 • experți contabili salariați în societăți membre CECCAR care desfășoară și activitate individuală (cu viză și parafă)
 • experți contabili angajați în societăți nemembre CECCAR care desfășoară activitate individuală (cu viză și parafă)
 • experți contabili de onoare care desfășoară activitate individuală
 • 600 lei - experți contabili administratori/asociati in societati membre CECCAR, care desfășoară și activitate individuală (cu viză și parafă)
 • 500 lei   - experți contabili administratori/asociați care exercită profesia exclusiv prin societăți membre CECCAR ( cu viză, fără parafă)
 • experți contabili angajați în societăți nemembre CECCAR, care nu desfășoară activitate profesională (fără viză și fără parafă)
 • experți contabili salariați cu timp parțial în societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă)
 • 400 lei - experți contabili salariați cu normă întreagă în societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă)
 • 570 lei - contabili autorizați care își exercită profesia individual (cu viză și parafă)
 • contabili autorizați administratori/asociați în societăți membre CECCAR, care desfășoară și activitate individuală (cu viză și parafă)
 • contabili autorizați salariați în societăți membre CECCAR care desfășoară și activitate individuală (cu viză și parafă)
 • 300 lei - contabili autorizați administratori/asociați care exercită profesia exclusiv prin societăți membre CECCAR (cu viză, fără parafă)
 • contabili autorizați angajați în societăți nemembre CECCAR, care nu desfășoară activitate profesională (fără viză și fără parafă)
 • contabili autorizați salariați cu timp parțial în societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă)
 • 250 lei - contabili autorizați salariați cu normă întreagă în societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă)
 • 150 lei - membri persoane fizice aflate în imposibilitatea exercitării profesiei ca urmare a concediului de creștere și îngrijire copil sau ca urmare a angajării/detașării în afara României. Pentru obținerea acestei facilități, funcție de situația în care se regăsesc, membri vor depune la filială o cerere (se solicită de la filială) însoțită de copie certificat naștere copil și decizie suspendare CM/ indemnizație creștere copil, respectiv adeverință de la angajator și dovadă rezidență în străinătate.

Cotizația variabilă se calculează ca procent de 0,75% asupra veniturilor realizate în anul 2021 din activități specifice profesiei contabile.

PERSOANE JURIDICE

 • 800 LEI – societățile care au cifra de afaceri în anul 2021 mai mare de 100.000 euro, evaluată la ultimul curs de schimb valutar publicat de BNR
 • 700 lei – societățile care au cifra de afaceri în anul 2021 mai mică de 100.000 euro, evaluată la ultimul curs de schimb valutar publicat de BNR

Cotizația variabilă se calculează ca procent de 0,75% asupra cifrei de afaceri realizată în anul 2021 din activități specifice profesiei contabile.

 1. MEMBRII INACTIVI

Pentru anul 2022 persoanele fizice inactive vor achita o cotizație de 150 lei. Statutul de incompatibilitate (funcționar public) se dovedește anual cu adeverință de salariat.

Leave your comment