Precizări referitoare la înscrierea in Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2024
  1. Întocmirea “Listei experţilor contabili pe specializări” pe anul 2024, se va face doar în baza Fișelor de opțiuni (potrivit Modelului nr. 2 din procedură) transmise anual de către toți experţii contabili înscrişi în GEJ, care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare;
  2. În mod excepțional, în acest an, depunerea Fișei de opțiuni de către experții contabili se poate realiza până la data de 29 februarie 2024, termenul limita până la care se depune și Raportul anual de activitate;
  3. Înscrierea în “Lista experţilor contabili pe specializărise va putea efectua numai în condiţiile în care s-a acordat viza anuală pentru exercitarea profesiei în conformitate cu Normele privind evidenţa şi gestionarea membrilor, emise de Corp;
  4. Depunerea Fișelor de opțiuni și înscrierea experților contabili judiciari în Lista experților contabili pe specializări în anul 2024, se realizează în cazul membrilor care dețin viză cu parafă pentru anul 2023 (valabilă până la data de 31.03.2024) și doresc, declarând pe proprie răspundere (Declarație anexată formularului Fișei de opțiuni) că vor obține viză cu parafă pentru anul 2024, în termenul prevăzut de reglementările CECCAR, respectiv 31.03.2024;
  5. Experții contabili care nu vor obține până la data de 31.03.2024 viză cu parafă pentru anul 2024, vor fi excluși de către filială din Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2024, care se va transmite la DUANPAC, spre a fi înaintată Serviciului Profesii Juridice Conexe din cadrul Ministerului Justiției.

Leave your comment