Raport anual de activitate persoană fizică și juridică în 2022

I. Încărcare raport pentru PERSOANE FIZICE

Formulare și documente:

 1. Raport anual de activitate în anul 2022 și Declarație privind forma de desfășurare a profesiei în anul 2023* (formular pdf editabil) – se validează și se încarcă pe platformă la pasul 2 anexa 1

* în cazul în care formularul de Raport pdf editabil nu se poate semna electronic, după validare, acesta se listează, se semnează olograf și se atașează pe platformă la pasul 2

 1. Declarație cazier judiciar (se atașează la formularul de Raport pdf editabil) anexa 2
 2. Declarație capacitate deplină de exercițiu (se atașează la formularul de Raport pdf editabil) anexa 3
 3. Adeverință de salariat pentru membrii inactivi și pentru membrii care sunt salariați în societăți membre CECCAR din care să reiasă norma de lucru (se atașează la formularul de Raport pdf editabil)
 4. Poliță de asigurare - este obligatorie pentru membrii care desfășoară activități profesionale. În cazul membrilor care nu desfășoară activități profesionale se completează Declarație asigurare (se atașează pe platformă la pasul 2) anexa 4
 5. Registrul de încasări și plăți (ultima pagină din anul 2022). În cazul membrilor care nu au desfășurat activitate profesională în anul 2022 se va atașa formularul Declarație realizări (se atașează pe platformă la pasul 2) anexa 5
 6. Act de identitate

II. Încărcare raport pentru PERSOANE JURIDICE

Formulare și documente:

 1. Raport anual de activitate în anul 2022* (formular pdf editabil) - se validează și se încarcă pe platformă la pasul 2 anexa 6

*în cazul în care formularul de Raport pdf editabil nu se poate semna electronic, după validare, acesta se listează, se semnează olograf și se atașează pe platformă la pasul 2

 1. Balanța de verificare la 31.12.2022 (se atașează pe platformă la pasul 2)
 2. Certificat de înregistrare (se atașează pe platformă la pasul 2)
 3. Poliță de asigurare (se atașează la Raport pdf editabil)

Completare statut profesional:

 • tip membru EC:
 • experți contabili care își exercită profesia individual (cu viză și parafă) – cotizație fixă 700 lei
 • experți contabili salariați în societăți membre CECCAR care desfășoară și activitate individuală (cu viză și parafă) – cotizație fixă 700 lei
 • experți contabili angajați în societăți nemembre CECCAR care desfășoară activitate individuală (cu viză și parafă) – cotizație fixă 700 lei
 • experți contabili de onoare care desfășoară activitate profesională (cu viză și parafă) – cotizație fixă 700 lei
 • tip membru ECNA
 • experți contabili angajați în societăți nemembre CECCAR care nu desfășoară activitate profesională (fără viză și fără parafă) – cotizație fixă 500 lei EC
 • experți contabili salariați cu timp parțial în societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă) – cotizație fixă 500 lei
 • tip membru ECDL - experți contabili administratori / asociați în societăți membre CECCAR, care desfășoară și activitate individuală (cu viză și parafă) – cotizație fixă 600 lei
 • tip membru ECDA - experți contabili administratori/asociați care exercită profesia exclusiv prin societăți membre CECCAR ( cu viză și fără parafă) – cotizație fixă 500 lei
 • tip membru ECSE - experți contabili salariați cu normă întreagă în societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă) – cotizație fixă 400 lei
 • tip membru ECO – experți contabili de onoare care nu desfășoară activitate profesională (fără viză și fără parafă) – scutire la plata cotizației fixe
 • tip membru CASM
 • contabili autorizați care își exercită profesia individual (cu viză și parafă) – cotizație fixă 570
 • contabili autorizați administratori/asociați în societăți membre CECCAR care  desfășoară și activitate individuală (cu viză și parafă) – cotizație fixă 570 lei
 • contabili autorizați salariați în societăți membre CECCAR care desfășoară și activitate individuală (cu viză și parafă) – cotizație fixă 570 lei
 • tip membru CASMA
 • contabili autorizați angajați în societăți nemembre CECCAR care nu desfășoară activitate profesională (fără viză și fără parafă) – cotizație fixă 300 lei
 • contabili autorizați salariați cu timp parțial în societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă) – cotizație fixă 300 lei
 • tip membru CASMDA - contabili autorizați administratori/asociați care exercită profesia exclusiv prin societăți membre CECCAR (cu viză și fără parafă) – cotizație fixă 300 lei
 • tip membru CASMSC - contabili autorizați salariați cu normă întreagă în societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă) – cotizație fixă 250 lei
 • tip membru MIE – experți contabili inactivi – cotizație fixă 150 lei
 • tip membru MIC – contabili autorizați inactivi – cotizație fixă 150 lei
 • tip membru SE – societăți comerciale cu cifră de afaceri < 100.000 euro la 31.12.2020 – cotizație fixă 700 lei
 • tip membru SC – societăți comerciale cu cifră de afaceri >000 euro la 31.12.2020 – cotizație fixă 800 lei

NOTĂ: Cuantumul cotizațiilor profesionale de mai sus sunt valabile pentru plata acestora integrală până la data de 28 februarie 2023. După această dată cotizațiile fixe se majorează cu 100 lei.

! Cotizațiile profesionale  se achită numai prin virament bancar în contul:

RO10 BTRL RONC RT0V 2581 5610  deschis la Banca Transilvania (CUI RO7426179)

Leave your comment