Au fost publicate în Monitorul Oficial modelul cererii și al declarației pe propria răspundere, în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde

În Monitorul Oficial nr. 603 din 21 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 970/2022 al ministrului Muncii și Solidarității Sociale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde. Modelele documentelor au fost stabilite în baza prevederilor OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

mof2106

Leave your comment