MF propune noi modificări și completări la Codul de procedură fiscală

♦ Proiectul de act normativ a fost lansat în consultare publică

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. MF menționează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul, că prin actul normativ urmează să se asigure „implementarea în legislația națională a recomandărilor experților Forumului Mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale din cadrul OECD cu privire la implementarea Standardului Comun de Raportare, precum și cele ale experților Comisiei Europene referitoare la transpunerea corectă și completă a Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal”. Potrivit Notei de fundamentare, măsurile propuse prin acest proiect sunt favorabile mediului de afaceri deoarece au ca obiect consolidarea mijloacelor actuale prin care statele membre pot preveni și combate practicile fiscale agresive, astfel încât să se asigure un mediu economic concurențial, predictibil și favorabil investițiilor.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mf2106

Leave your comment